Janiek Baarends

Janiek Baarends

Janiek Baarends

mei 26, 2023 Hoogheemraadschap van Delfland

De waterschappen zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Die kerntaken vullen we op zo’n manier in dat we tegelijkertijd een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de aanpak van klimaatverandering. Dat kunnen wij echter niet alleen, daar hebben we onze samenwerkingspartners én de markt bij nodig. Denk aan het sluiten van grondstofkringlopen en de inzet van emissieloos materieel op onze projecten.

Het Opdrachtgeversforum geeft ons de mogelijkheid om ervaringen en best practices uit te wisselen, maar ook om de krachten te bundelen en tot vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap te komen.