Kees Lammers

Kees Lammers

Kees Lammers

Universiteit van Amsterdam

Kees Lammers werkt als directeur Huisvestingsontwikkeling voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarmee is hij verantwoordelijk voor de ontwikkel- en realisatierol voor de grote renovaties en nieuwbouwprojecten op de vier campussen van de UvA. Gebiedsontwikkeling en campusontwikkeling maken daar mede onderdeel van uit.

De directeuren vastgoed van de Universiteiten van Nederland (14) hebben een gezamenlijk netwerk (Huisvestingsoverleg Onderwijs Instellingen), waarin ze periodiek ontwikkelingen en ervaringen uitwisselen over huisvesting en faciliteiten. Onderwerpen als markt, aanbestedingen, campusontwikkelingen, groei/krimp, duurzaamheid/energietransitie komen daarbij aan de orde. De Universiteiten hebben verschillende groottes en liggen verspreid over Nederland, maar hebben op veel vlakken vergelijkbare problematieken en uitdagingen. De ervaringen en kennis van de andere deelnemers van het Opdrachtgeversforum is een belangrijke stimulans om hier namens de Universiteiten aan mee te doen. Het delen en leren is belangrijk in de veranderende maatschappelijke en marktomstandigheden.