Martiene Branderhorst

Martiene Branderhorst

Martiene Branderhorst

december 20, 2022 Gemeente Den Haag

Martiene Branderhorst is sinds 2021 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Daarvoor was zij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. Zowel binnen het openbaar bestuur, als in de zorg en het onderwijs, heeft zij verschillende functies vervuld op het gebied van management, toezicht, uitvoering en beleid.
Als nevenfuncties is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en verbonden als research fellow aan de Universiteit Utrecht voor onderzoek naar digitaal leiderschap.

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht, residentie en regeringscentrum. En een stad aan zee. De omgeving waarin we samen met onze bewoners werken aan kleine projecten en grote programma’s om de stad nu en in de toekomst schoon, heel en veilig te houden. Steden moeten daarbij duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden.

Een opgave die we niet alleen waar kunnen maken. Daarom zoeken we actief de samenwerking met onze collega’s van andere publieke opdrachtgevers. En het Opdrachtgeversforum biedt prachtige kansen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.