Ryan van de Ven

Ryan van de Ven

Ryan van de Ven

oktober 3, 2017 Politie

Ryan van de Ven is sinds september 2017 sectorhoofd Huisvesting bij de Politie en is als zodanig verantwoordelijk voor de grote herhuisvestingsopgave van de Politie tot 2025 ev.
Na haar studie Internationale Economie was Ryan bijna twintig jaar verantwoordelijk voor uiteenlopende directies (regionaal en landelijk) bij de Rijksgebouwendienst. Aansluitend heeft Ryan tien jaar bij Arcadis gewerkt waar zij diverse managementverantwoordelijkheden had, niet alleen in het werkveld van gebouwen en de gebouwde omgeving, maar ook in de infrastructuur, water en milieu. De laatste 3 jaar was zij als sectordirecteur voor Rijksoverheid (ministeries, agentschappen en ZBO’s) daar integraal verantwoordelijk voor. De rode draad in haar loopbaan is werken aan verandering (van organisaties en mensen), vernieuwing (systemen, processen, producten), verbetering op uiteenlopende wijzen en niveaus (operationeel, tactisch, strategisch).

Naast de realisatie van 350 projecten en de afstoot van ruim 200 panden, zal de bestaande gebouwenvoorraad van de Politie een kwalitatieve verbetering ondergaan en een verduurzamingsslag maken. Dat vraagt om een brede aanpak, waarbij verschillende, ook niet bouw-gerelateerde, partijen betrokken zijn. De Nationale Politie wil duurzame huisvestingsconcepten realiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën en smartbuilding concepten.
Volgens Ryan is het delen en door-ontwikkelen van kennis een belangrijk speerpunt van het Opdrachtgeversforum.

Ryan van de Ven