Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

juni 30, 2018 NS stations

Sebastiaan de Wilde werkt bij NS Stations als directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud. In die functie is hij verantwoordelijk voor planontwikkeling, projecten en onderhoud. Voor NS Stations is hij tevens lid van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Neprom. Sinds 2018 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

NS Stations is een partij die op het scheidsvlak van publiek en privaat acteert. Om ons werk goed te doen is samenwerking en kennisdeling met andere partijen essentieel. Het Opdrachtgeversforum is een mooi gremium om de ontwikkelingen in de markt te bespreken en van gedachten te wisselen hoe hier effectief en collectief mee om te gaan. De inzichten en ervaringen van andere partijen helpen enorm om ook zelf als opdrachtgever te professionaliseren. Daarnaast draagt de schaalgrootte van de partijen bij om belangrijke opgaven als innovatie en duurzaamheid een stap verder te brengen dan alleen vanuit het eigen bedrijf.

Sebastiaan de Wilde