Politie

Politie

Politie

Een toekomstigbestendige huisvestingsportefeuille

Het aanstellen van een Politie Bouwmeester is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap van de Politie. De Politie Bouwmeester heeft de volgende drie hoofdtaken:

  1. Ontwikkelen, beheren en uitdragen van het ‘Politiebeeld’ en de agenda ruimtelijke kwaliteit met onze maatschappelijke waarden voor ruimtelijk, visuele en functionele kwaliteit.
  2. Ontwerpend onderzoek verrichten: ruimtelijk vertalen van het huisvestingsbeleid in bijvoorbeeld masterplannen, vlekkenplannen, beeldkwaliteitsplan en huisvestingsconcepten.
  3. Supervisie op het borgen van de ‘Waarden ruimtelijke kwaliteit’ bij de uitvoering van het huisvestingsprogramma en ondersteunen bij de aansturing van ontwerpende marktpartijen.

Met het Atelier wordt een team opgericht met de overtuiging dat door een goede samenwerking tussen alle partijen er een herkenbare identiteit kan ontstaan. Deze identiteit draagt bij aan een positieve beleving van de politie. Het resultaat van een sterke politie identiteit is een betere functionaliteit van de bureaus, meer werkplezier en een beter toekomst perspectief voor alle belanghebbenden. Het ‘Politiebeeld’ is hierbij een belangrijk middel en kent vier speerpunten:

  • Een veranderende organisatie naar behoeften huisvesten;
  • Veilige en gezonde werkomgevingen hebben en realiseren;
  • Aantrekkelijk zijn en blijven voor toekomstige generaties;
  • Voorbeeldfunctie maatschappij (veilig en duurzaam).

De politie zet vastgoed in voor de realisatie van politiedoelen in samenwerking met en met oog voor de omgeving. Of het nu gaat om een politiepost, teambureau, eenheidsbureau, districtsbureau, dienstencentrum of schietbaan, de politie zorgt ervoor dat de politiemedewerker en hun partners goed hun werk kunnen doen in een professionele, inspirerende en veilige omgeving.

Wij van de afdeling huisvesting en het Politie Bouwmeester team zetten ons in om dit te realiseren op alle schaalniveaus: van groen en stedelijke omgevingen tot gebouw en detail. We hanteren hierbij vier waarden die samen de basis vormen voor de ruimtelijke kwaliteit: omgevingswaarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Toekomstwaarde bestaat voor ons uit: adaptief vermogen, duurzaamheid en innovatie.

“Voor Blauw”

Stelling

Zonder sturing op ruimtelijke kwaliteitskaders geen toekomstbestendige huisvestingsportefeuille.

Chris de Jonge
Politie Bouwmeester

Ruimtelijke kwaliteitskaders geven niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst richting aan ambities. Ambities die gerealiserd worden voor de directe behoeftestelling. Nooit alleen op zich, maar altijd verbonden met de directe omgeving en in een bredere maatschappelijke context. Zodat beleving, gezondheid en veiligheid gewaarborgd zijn, ook bij een veranderend toekomstbeeld. Deze ambities staan nooit alleen op zichzelf en zijn niet alleen voor de politie, maar zijn ook van belang voor alle betrokken stakeholders. Een fysieke ambitie, ingebed in een bijbehorende te doorlopen ontwikkeling, aanbesteding en realisatieproces.

Titia Luiten
Plaatsvervangend Politie Bouwmeester

Wij zijn het eens met deze stelling! Ons ultieme doel is ervoor te zorgen dat politiemedewerkers hun werk goed kunnen doen in een professionele, inspirerende en veilige omgeving met een sterke en herkenbare politie identiteit. Nu, morgen en overmorgen. Het middel is ruimtelijke kwaliteit en dat betekent meer dan alleen esthetica. Toekomstbestendige gebouwen hebben voldoende hoogte, staan goed ingebed in het stedelijk weefsel en hebben heldere en bruikbare structuren. Sturing op deze – en vele andere – indicatoren is hard nodig en vergt een langetermijnvisie.

Li Ling Tjoa
Adviseur huisvesting

De beste manier om een toekomstbestendige portefeuille te creëren is door het niet aan het toeval over te laten maar het te organiseren. De ruimtelijke kwaliteitskaders brengen mooi samen waar goed vastgoedmanagement voor mij voor staat: waarde toevoegen vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Dat betekent streven naar optimale waardes voor medewerkers, de maatschappij, de kwaliteit van de gebouwde omgeving, en op financieel vlak. Nu, maar ook voor de toekomstige generatie. De kwaliteitskaders helpen ons hier de juiste balans in te vinden.