Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi)publieke opdrachtgevers

Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi)publieke opdrachtgevers

Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi)publieke opdrachtgevers

januari 19, 2018

Deze handreiking gaat in op professioneel opdrachtgeverschap, de inhoudelijke resultaten van het onderzoek naar de toepassing van het maturity model en doet aanbevelingen voor corporaties. Ook voor andere organisaties in het (semi)publieke domein is de publicatie bruikbaar, omdat daar vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar zijn.

De handreiking is hier te downloaden.

Professioneel opdrachtgeverschap