Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

oktober 18, 2020

Provincie Noord-Holland op weg naar duurzame infrastructuur

De provincie Noord-Holland laat in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ zien dat we hoge ambities hebben voor een duurzame samenleving. Doordat we eigenaar en opdrachtgever zijn van de eigen infrastructuur, kunnen we zélf maatregelen treffen. Samen met onze partners verduurzamen we de wegen, kanalen, bruggen, viaducten, bermen en oevers. Zo dragen we bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en het behoud van de mooie plekjes die onze provincie rijk is. We maken keuzes die minder schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Denk daarbij aan de mogelijkheden tot hergebruik van materiaal zoals bij het project HOV in het Gooi. Daar werken we aan een HOV-busverbinding. We spannen ons daar zowel tijdens de bouw als op lange termijn in om de hoeveelheid afval en vervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Ambitieus innovatieproject
Een ander voorbeeld van een bijzonder en ambitieus innovatieproject is de vervanging en renovatie van de Cruquiusbrug (N201). De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Daarvoor zetten we ook Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD)-bouwen in.

Epoxyasfalt
Bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur en groenprojecten kiezen we voor duurzame maatregelen. In projecten gebruiken we bijvoorbeeld grondstoffen die minder CO2 uitstoten of die langer meegaan. Zo hebben we in de kop van Noord-Holland samen met de TU Delft en Dura Vermeer een proefvlak met Epoxyasfalt aangebracht. Het asfalt heeft maar liefst een vier keer langere levensduur dan normaal asfalt.

Kritisch kijken
Als provincie kijken we kritisch naar het onderhouden en verbouwen onze eigen infrastructuur. We letten daarbij op de materialen en de methoden. Daarnaast wegen we af wanneer iets aan vervanging toe is. We stellen onszelf, onze leveranciers en bouwbedrijven de vraag: ‘Kunnen we iets slimmer doen of achterwege laten?’ Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050.
Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland samen met onze partners aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving. Voor nu en in de toekomst. Help je mee?

Programma Duurzame Infrastructuur

Stelling

Wil je als overheid duurzaamheid bevorderen, dan kun je prima het goede voorbeeld geven door op je eigen infrastructuur initiatieven te ontplooien.

Alexander Bletsis
Adviseur innovatie Provincie Noord-Holland

De zeer complexe maatschappelijke opgaven, zoals de renovatie- en vervangingsopgave, de digitaliseringsopgave, maar vooral de duurzaamheidsopgave hebben mij geënthousiasmeerd voor een carrière in de GWW sector. De provincie Noord-Holland is voor mij de ideale partner vanwege haar hoge inzet in deze vernieuwingsopgave en haar onafgebroken zoektocht naar deze oplossingen, uiteraard samen met andere partijen in de sector. Vandaar dat ik als adviseur innovatie in de GWW graag een steentje bijdraag aan de verduurzaming van de provinciale infrastructuur!

Carla Molenaar
Regiodirecteur Noordwest Movares

Als partner van de provincie Noord-Holland dragen wij graag ons steentje bij aan de ambitie voor een duurzame samenleving. Dat doen we in onze gezamenlijke projecten, maar ook in onze eigen bedrijfsvoering. Zo was Movares in 2019 het schoonste ingenieursbureau. De provincie Noord-Holland zet heel bewust duurzaamheid en circulariteit op de agenda. Om de ambities vanuit de coalitie ook daadwerkelijk in de projecten te realiseren is niet alleen ‘de techniek’ van belang. Samenwerking, intrinsiek gemotiveerde projectteamleden en een contract dat ruimte biedt om duurzame oplossingen gedurende het project aan te dragen en te realiseren, zoals bij HOV in ’t Gooi en HOV HBEL, zijn minstens zo belangrijk!

Wouter de Vries
Projectmanager Witteveen+Bos

De Provincie Noord-Holland geeft ons bij de Cruquiusbrug alle ruimte om aan duurzame ontwikkelingen te werken en innovaties te onderzoeken. Dit past bij onze ambities als multidisciplinair ingenieursbureau en is voor ons de meest effectieve manier om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het geeft ons de gelegenheid om onze duurzaamheidskennis daadwerkelijk toe te passen en door te ontwikkelen. Wij verwachten met de Cruquiusbrug de eerste circulaire beweegbare brug te realiseren. Een grote stap naar circulair bouwen.