Publicatie Veranderen vraagt lef zet beweging in gang

Publicatie Veranderen vraagt lef zet beweging in gang

Publicatie Veranderen vraagt lef zet beweging in gang

maart 1, 2023

Op 16 februari overhandigde directeur Willemien Bosch de NLingenieurs’ publicatie Veranderen vraagt lef aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het document geeft een aanzet voor een nieuwe manier van denken en handelen van de ingenieursbranche om de beweging naar een duurzamere en gezondere samenleving te versnellen. De urgentie van de boodschap om met lef de weg vrij te maken voor verandering werd door de aanwezigen gevoeld. De gesprekken die gevoerd werden over opgenomen aanbevelingen uit de publicatie boden mooie aanknopingspunten en invalshoeken om de beweging verder te brengen. 

Ingenieurs en adviseurs kunnen met hun ontwerpkracht de vertaalslag maken van complexe, multidisciplinaire vraagstukken naar concrete plannen waarin nieuwe ambities centraal staan. Zij kunnen laten zien wat de impact op langere termijn is van keuzes die nu gemaakt worden en zo de duurzame toekomst dichterbij halen. In de publicatie die met een brede groep vertegenwoordigers uit de branche is opgesteld, stelt de branche zichzelf tot doel om in alles wat ze doet verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Daarbij gaan ingenieurs en adviseurs verder dan het systeem vraagt op basis van drie principes:

  • Kiezen voor duurzaamheid en gezondheid
  • Discipline-overstijgend samenwerken en
  • Ruimte voor vernieuwing maken.

In drie rondetafelgesprekken zijn deze principes besproken met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en branchegenoten. Wat zijn de juiste condities om de rol die de ingenieursbranche wil innemen ook daadwerkelijk te krijgen? Er is kritisch gekeken naar de eigen rol, naar manieren om nieuwe waarden in te bedden in het ingenieurswerk en wat daarin niet bijdraagt. Naast het technische vernuft van de branche kwam vooral het belang van samenwerking aan bod. Dat we werken met een gezamenlijk doel op het vizier, dat we elkaars behoeften en perspectieven begrijpen en reflecteren op onze eigen rol. Er zijn mooie voorbeelden gedeeld van projecten waarin dit goed gaat en er is gesproken over mogelijkheden voor verbetering. Directeur Willemien Bosch: “De beweging is in gang gezet. De gesprekken die we nu voeren brengen ons dichter bij een duurzame en gezonde leefomgeving.”

NLingenieurs daagt alle betrokken partijen uit om mee te doen en de weg vrij te maken voor verandering. Doe mee met de BewegingDownload de publicatie Veranderen vraagt lef.