Diner Pensant 2021

Diner Pensant 2021

Diner Pensant 2021

Less bricks, more bytes, different behaviour

Diner Pensant 2021 – Less Bricks, More Bytes, Different Behaviour.

Na ruim een jaar beperkingen konden we op 27 oktober 2021 elkaar weer ontmoeten tijdens ons jaarlijkse Diner Pensant. Centraal thema deze middag zijn de innovaties bij het Radboudumc, onder andere naar digitale zorg. De veranderingen in de zorg, hebben ook gevolgen de gebouwen. In alle nieuwbouw van het Radboudumc komen ontwerp, mens, innovatie en gezondheid samen. Gastheer René Bleeker, Directeur Projectbureau Bouwzaken van het Radboudumc in Nijmegen nam ons, samen met zijn collega’s Joost Hopman en Iris Hobo, mee in deze innovatieve en inspirerende omgeving.

We werden ontvangen in het net geopende Experience Center. Met de re­a­li­sa­tie van dit ge­bouw is op de campus is een brui­sen­de plek ont­staan voor on­der­zoe­kers, stu­den­ten, ­be­zoe­kers en me­de­wer­kers van het Rad­bou­dumc. Op in­no­va­tie­ve wij­ze is het bestaande gebouw gerenoveerd en samen met on­be­nut­te bui­ten­ruim­te  ge­trans­for­meerd naar het vi­si­te­kaart­je van het Radboudumc. Deze cen­tra­le plek is dé ont­moe­tings­plek ge­wor­den voor le­ren, in­no­ve­ren en ver­bin­den.

Na de ontvangst werden we rondgeleid door het nieuwe, nog in aanbouw zijnde hoofdgebouw. Tijdens het diner, dat vanwege de coronamaatregelen aan tafel plaatsvond, speelden we ‘STellig’, een discussiespel dat door de Ambassadors of Change, samen met Raccoon Serious Games, is ontwikkeld. Aan de hand van stellingen gingen we met elkaar in gesprek gaan over leven, werken, wonen en mobiliteit na deze pandemie. En natuurlijk over de gevolgen hiervan voor onze bouwsector.