Diner Pensant 2022

Diner Pensant 2022

Diner Pensant 2022

juni 28, 2023

WAARDECREATIE

Op woensdag 12 oktober vond het jaarlijkse Diner Pensant van het Opdrachtgeversforum plaats in het politiek-bestuurlijke hart van de provincie Noord-Holland. Tijdens deze bijeenkomst stond waardecreatie centraal. Hoe kunnen wij als publieke opdrachtgevers maximaal bijdragen aan een leefbare en duurzame wereld?

Gastvrouw Lindy Molenkamp, directeur B&U bij de provincie, ontving de deelnemers met een duidelijke boodschap: we moeten allemaal onze bijdrage leveren aan het veranderen van de bouwsector en daarmee aan het redden van de wereld. En dat lukt alleen als we het samen doen.

Na de oproep van Lindy volgde een inspirerende inleiding van Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de ‘brief aan de kinderen van de wereld’, voorgelezen door Marten Klein. Vervolgens kregen we een rondleiding door paviljoen Welgelegen en gingen we met elkaar in debat in de statenzaal. De middag werd afgesloten met een reflectie door Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en Pieter Janssen, Hoogheemraadschap van Delfland, die de voorzitter van het Opdrachtgeversforum verving.