Forumcafé Transities in Organisaties

Forumcafé Transities in Organisaties

Forumcafé Transities in Organisaties

Op 28 november 2023 hebben de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé georganiseerd. Het thema deze middag was Transities in Organisaties.

Publieke opdrachtgevende organisaties hebben te maken met een flink aantal maatschappelijke transities. Voorbeelden hiervan is de energietransitie, de circulaire transitie, digitalisering en arbeidsmarkt. Deze veranderingen in de maatschappij hebben grote gevolgen voor de manier waarop we nu werken: er ontstaat een transitie in de organisatie. Tijdens het Forumcafé kwamen mensen van verschillende grote opdrachtgevers in ontspannen sfeer samen om kennis en ervaringen te delen. In kleine groepen werden deze gesprekken geleid door een stamgast, iemand uit de praktijk die een casus, onderzoek of kennis wil delen.

De middag werd geopend door Sarah Kamphuis met een presentatie over lerende organisaties en het belang van ‘ontleren’. Ontleren is het bewust loslaten van kennis, gedragingen, praktijken, routines of waarden om plaats te maken voor nieuwe kennis. Sarah Kamphuis legde aan de hand van een casus het belang van ontleren uit bij veranderingen in organisaties. Ontleren gaat in drie stappen: bewustwording, managen en proces.

In gesprek met Stijn Debets (ProRail)

Na de plenaire opening gingen we in gesprek. De stamgasten deelden aan verschillende tafels hun ervaringen. De stamgasten waren:

Wim Wijnhoud van DeltaWonen & Loes Hoefnagels van Alliander vertelden over hoe zij om zijn gegaan met netcongestie.

Jille Koop en Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf deelden hun ervaringen met het opzetten van een routekaart duurzaamheid.

Dorien Janssen en Nicole Monteiro van Stedin vertelden aan de hand van een project binnen Stedin op welke manier ze de veiligheidscultuur binnen het bedrijf verbeterden.

Stijn Debets van ProRail had als thema ‘Ambassadeurs maken’. Hij liet zien aan de hand van een casus hoe hij ervoor had gezorgd dat mensen enthousiast werden over duurzame projecten en daarin gingen investeren.

Jorg Willems en Janiek Baarends deelden hun ervaringen met de transitie naar circulair werken binnen HH Delfland.

Samenwerkingsoefening onder leiding van Dorien Janssen en Nicole Monteiro (Stedin)

Mocht je verder willen praten met Sarah of één van de deelnemers aan het Forumcafé dan kan je contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum voor de contactgegevens.