Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

juni 28, 2023

Op 20 juni organiseerden de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé over de twee-fasen-aanpak bij projecten.

Bij een twee-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Deze bijzondere manier van samenwerken met de markt is vooral in de GWW-sector bekend, maar komt ook in de utiliteit en woningbouw voor, soms in iets andere vorm en vaak anders genoemd. Tijdens het Forumcafé deelden we ervaringen en kennis vanuit alle drie de sectoren.

De middag werd afgetrapt door Marlotte Koster, Programmadirecteur van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ bij Rijkswaterstaat. In haar presentatie gaf ze verschillende uitdagingen bij complexe projecten hebben geleid tot de toepassing van de twee-fasen-aanpak. Zoals werd opgemerkt door een deelnemer uit het publiek, is de kern van alle varianten op de twee-fasen-aanpak de uitgestelde prijsvorming. Marlotte gaf aan dat het bij de twee-fasen-aanpak belangrijk is om te accepteren dat je niet alles weet: ‘omarm de onzekerheid’. De juiste teamsamenstelling is hierbij van cruciaal belang, aangezien niet iedereen goed kan omgaan met onzekerheid.

Na de plenaire opening gingen we in een informele setting in gesprek. Onze stamgasten vertelden aan verschillende tafels over hun ervaringen met de twee-fasen-aanpak of nieuwe manieren van samenwerken met de markt.

Koen van der Kroon en Rosalie van Dijk vertelden over de twee fasen aanpak bij de renovatie van de IJsselbruggen. Meer informatie over dit project is te vinden op de site van RWS.

Chris Klunder en Paul van Dijk deelden de uitkomsten van een onderzoek naar de twee fasen aanpak bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het rapport ‘leerervaringen vroege marktbenadering‘ staan op pagina 9 de resulaten en bevindingen op hoofdlijnen.

Lotte Meijers en Tjerk Bultman spraken over de doelstellingen van project DOEN en de samenwerking bij de renovatie van het rijkskantoor Stationsplein-West in Arnhem. 

Diederik van Zanten nam ons meeslepend mee in het project renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. Het selecteren van de samenwerkingspartners gebeurde volgens het KIS-model: sturen op Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking. Over dit model is meer te vinden op de site van het COB.

Ron Sierink en Arnout Olde van Woonin wisten ons te inspireren met hun ervaringen bij vroege samenwerking in een bouwteam.