Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Doel en functie van de gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Als publieke opdrachtgever zijn wij volop bezig met het onderwerp ‘integriteit’. Met de eerste gedragscode publiek opdrachtgeverschap uit 2007 werd een flinke stap gezet in het verbeteren en professionaliseren van de verhoudingen tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers. Deze gedragscode was en is een effectieve aanvulling op de afzonderlijke integriteitcodes van de deelnemende organisaties.
Inmiddels zijn we 17 jaar verder en is de (bouw)wereld veranderd. Daarom is de gedragscode aangepast, waarbij de uitgangspunten gelijk zijn gebleven.

Als publieke opdrachtgever streven wij met de gedragscode publiek opdrachtgeverschap een tweeledig doel na:

  1. Helderheid geven over de specifieke kenmerken van het publieke opdrachtgeverschap;
  2. Een betrouwbare en integere opdrachtgever zijn, met respect voor de rol en positie van de (potentiële) opdrachtnemer.

Veel publieke opdrachtgevers hebben ook een eigen gedragscode, deze is altijd leidend. De gedragscode van het Opdrachtgeversforum is geen juridisch instrument, maar een leidraad voor goed publiek opdrachtgeverschap. De gedragscode is wel zo geformuleerd, dat opdrachtgevers deze kunnen gebruiken voor hun organisatie.
Contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijven te alle tijden bestaan en het vigerende aanbestedingsrecht blijft uitgangspunt.