Versterken lerend vermogen

Versterken lerend vermogen

Versterken lerend vermogen

juli 4, 2023

Het versterken van het lerend vermogen in de ontwerp-, bouw- en technieksector op het terrein van veiligheid is een complexe opgave. Enerzijds vereist het een structurele verandering van de veiligheidscultuur in de gehele sector, anderzijds gaat het om het instellen van zaken als gestructureerd overleg tussen opdrachtgevers en hun ketenpartners en om het komen tot een systeem voor registratie en analyse ter bevordering van het lerend vermogen op sectorniveau.

De werkgroep Versterken van het lerend vermogen is aan de slag gegaan met:

  • Het verinnerlijken van het lerend vermogen: een permanente en systematische inzet om de veiligheid(scultuur) in de bouw te verbeteren.
  • Een voorstel voor het realiseren van een systeem voor registratie en analyse.

Op basis van verschillende analyses worden er in het rapport vier aanbevelingen gedaan, het rapport is hieronder te downloaden.

Eindrapport Werkgroep Versterken-lerend-vermogen