Radboud Universitair Medisch Centrum

Radboud Universitair Medisch Centrum

Radboud Universitair Medisch Centrum

oktober 24, 2020

Innovatie in de zorg

Persoonsgericht en innovatief
De wereld om ons heen verandert snel. Zo ook de gezondheidszorg. Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere, veelal chronische aandoeningen. De ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis en technologie neemt snel toe, en daarmee ook de ontwikkeling van diagnostiek en behandelmogelijkheden. Wij zetten als Radboudumc een duidelijke stip op de horizon. We willen vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. We willen dan ook het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn. Elke dag streven we naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag willen we beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. We willen een significante impact on healthcare hebben: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn.

Less bricks, more bytes, different behavior
Met het programma ‘Less bricks, more bytes, different behaviour’ realiseren we een significante reductie van 100.000 vierkante meter zorgvastgoed in 2025. Naast een compacter en intensiever gebruik van onze campus, richten we ons op de inzet van innovatieve technologieën en op andere manieren van samenwerken.

Voorspellen is beter dan genezen
In plaats van een aantal keren per dag meten, is het nu met nieuwe apparatuur mogelijk om de gezondheidstoestand van een patiënt continue te monitoren. Kunstmatige intelligentie bekijkt doorlopend of er een veilige situatie is, of dat er moet worden gealarmeerd aan de verpleegkundige. Achteruitgang in de gezondheidstoestand van een opgenomen patiënt kan zo eerder worden voorspeld.

3D printen, robotica, augmented reality
In ons 3D lab gaat het voortdurend om verbetering van de zorg met 3D CAD technologie. Deze nieuwe mogelijkheden, zoals patiënt specifieke virtuele operatieplanningen en 3D geprinte anatomische modellen, leiden ertoe dat de zorg en het behandelplan op de wensen en situatie van de patiënt kunnen worden toegespitst. Behandelingen duren korter, er zijn minder operaties nodig, operaties worden kwalitatief beter uitgevoerd, patiënten herstellen sneller en de zorgkosten worden lager.

Continue monitoring

Radboudumc in 2030 – Bouwspecial

Stelling

De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van zorg staat onder druk door de snelle ontwikkeling van innovatieve technologieën die zich misschien nog moeten terugverdienen.

Harry van Goor
Professor of Surgical Education, Radboudumc

Een investering in innovatieve technologie in de zorg zal zich alleen maar terugverdienen als deze technologie leidt tot een zorginnovatie die gericht is op de quadruple aim en de technologie ‘naadloos’ geïntegreerd is met andere technologieën. Hiervoor is vanaf begin input nodig, misschien wel de lead, van betrokken zorgmedewerkers die zich verdiept hebben in de interactie tussen mens en technologie. Continue monitoring volgens het sense-analyse-reponse model is hier een fraai voorbeeld van waarbij sensing technologie, messenger systeem, analytisch platform en response techniek met elkaar zijn verbonden.

Concha van Rijssel
Programma manager Radboud Reshape & Innovation Centre

Een valkuil bij de implementatie van technologische innovaties is vaak dat de “oude manier van werken” niet gestopt wordt. Redenen hiervoor kunnen zijn wetgeving, de adoptatie van personeel of het nog niet volledig vertrouwen van de innovatieve technologie. Uiteindelijk wordt de zorg hier dan inderdaad duurder van. Door in een zeer vroeg stadium eindgebruikers mee te nemen, kun je dit mogelijk deels voorkomen. Daarnaast is het tonen van leiderschap vanuit het bestuur van de organisatie essentieel.

René Bleeker
Directeur Projectbureau Bouwzaken Radboudumc – Stuurgroeplid

We weten dat de kosten van zorg nog steeds elk jaar stijgen, en dat velen proberen deze trend te beteugelen. Innovatieve technologieën leiden vaak aantoonbaar tot een betere kwaliteit van zorg, maar zeker niet altijd tot structureel lagere zorgkosten. Vraag daarom altijd naar een businesscase gericht op kwaliteit én op kosten. Investeren in preventieve technologieën, om te voorkomen dat je überhaupt naar het ziekenhuis moet (en ze niet meer hoeft te bouwen), daar is denk ik de grootste winst te behalen.