Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

oktober 2, 2018

Vanuit de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft is een gemeenteonderzoek uitgevoerd over de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de G4 – de vier grootste Nederlandse gemeenten –, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Opdrachtgeversforum in de bouw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Jan Veuger, lector (maatschappelijk) vastgoed Hanzehogeschool Groningen, en Jack Amesz van de Gemeente Den Haag.

De samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.

samenvatting gemeenteonderzoek