Schiphol

Schiphol

Schiphol

oktober 12, 2020

Anders samenwerken met de markt

In 2019 is de Royal Schiphol Group een nieuwe samenwerking met de markt gestart. Door als regieorganisatie projecten integraal te benaderen, is een flexibele manier van werken ontwikkeld. Schiphol bepaalt wat er moet gebeuren; onze contractors bepalen vanuit hun expertise hoe dat het beste kan. Deze flexibele manier van werken is van essentieel belang om de luchthaven in de toekomst duurzaam en innovatief te ontwikkelen. Door het actief opzoeken en verbinden van marktpartijen, worden deze gestimuleerd met verrassende ideeën te komen. Zo konden, door de actieve samenwerking tussen de aannemers en de luchthaven, in tijden van crisis 192 projecten sneller, efficiënter en met minder overlast worden uitgevoerd. Tegelijkertijd daagt dit partnerschap marktpartijen uit om binnen de randvoorwaarden te experimenteren.

Eén van de vele resultaten hiervan is de taxibot. Dit voertuig brengt vliegtuigen naar de startbaan toe, zónder dat de motoren van het vliegtuig gestart hoeven te worden. Hiermee reduceren we CO2-uitstoot en de hinder voor de omgeving. Innovatie zien we tevens terugkomen in de terminal. Door het combineren van kennis uit de digitale sector, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven kunnen we in de toekomst gebruik maken van de “seamless flow”. Door middel van slimme digitale oplossingen kan de passagier zonder oponthoud van check in tot boarding gaan. De sleutel achter deze successen is de juiste samenwerking met de markt, waarin alle partijen vanuit hun kracht komen tot de voor alle partijen beste oplossing!

Video schiphol

Zonder de nieuwe samenwerking met de markt is het onmogelijk om de luchthaven duurzaam en innovatief te ontwikkelen.

Mirjam de Boer-Postmus – Stuurgroeplid
Directeur Assetmanagement

Mijn afdeling Schiphol Assetmanagement werkt sinds vorig jaar op een nieuwe manier samen met Main Contractors aan bouw- en onderhoudsprojecten: het strategisch partnerschap. Kern van dit langjarige commitment is dat we alle betrokken partijen aanspreken en inzetten op hun sterke punten. Hierdoor, èn door de lengte van de contracten, leren we elkaar steeds beter kennen en hebben we samen het lef om nieuwe horizonnen te verkennen. Op basis van wederzijds vertrouwen en openheid komen we zo tot nieuwe, innovatieve en duurzame assetoplossingen.

David Bruinse – Ambassador of Change
Opdrachtgever (ASM)

Als luchthaven is het essentieel om een goede samenwerking te faciliteren met de markt. Door het strategisch partnerschap worden alle betrokken partijen in zijn/haar kracht gezet. Deze samenwerking heeft in de afgelopen maanden zijn vruchten afgeworpen. Nadat Schiphol door de huidige Corona crisis de operatie moest reduceren tot een minimum, hebben de marktpartijen en Schiphol ASM vele projecten sneller, efficiënter en met nieuwe innovatieve middelen uitgevoerd. Het gebruik van een hybride stoomwals is hier een voorbeeld van. Duurzaam en innovatief! Wat mij betreft de spirit om vast te houden voor de toekomst.

Sander de Boer
Contractmanager VolkerInfra

Doordat Schiphol haar duurzaamheids- en innovatieambitie duidelijk heeft neergezet in de uitvraag van het MC BVP/prestatie contract, hebben wij daar als VolkerWessels maximale invulling aangeven. Door deze ambities boven de prijs te laten prevaleren, in combinatie met een negen jarige horizon, hebben wij de 50% van onze prestaties en kansen hieraan gewijd. De ambitie van Schiphol past naadloos in de ambitie VolkerWessels en we versterken elkaar hierdoor in goede samenwerking. Mooie voorbeelden zijn Zero Waste (99,85%), CO2 neutraal en de start van een materialen hub in het eerste contract jaar!