OGF

Annuska Bloemert

Rijksvastgoedbedrijf

Sinds 1 januari 2023 ben ik als plaatsvervangend directeur Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor een aantal grote programma’s en namens RVB vertegenwoordiger in een aantal verschillende (internationale) netwerken van publieke opdrachtgevers. De afgelopen jaren heb ik steeds gewerkt aan de rol van opdrachtgever, bij verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven. Zo was ik onder andere hoofd Inkoop en Contractmanagement (CPO) van het RVB en hoofd van ICG (Inkoopcentrum GWW) van Rijkswaterstaat. Ook heb ik jaren als adviseur publiek-private samenwerking gewerkt bij PwC. Vanuit die ervaring zie ik grote toegevoegde waarde in een organisatie als het opdrachtgeversforum, daar lever ik graag een bijdrage aan.
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.