OGF

Ans Rietstra

ProRail (Voorzitter)

Ans Rietstra is per 1 december 2019 benoemd tot COO van ProRail. Sinds december 2016 was zij daar directeur Projecten. Van 2012 tot 2016 was zij werkzaam als algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer bij de gemeente Den Haag. Vanuit die functie was zij eveneens lid van het Opdrachtgeversforum. Eerder werkte Ans onder meer als korpschef bij de politie Noord-Holland Noord, directeur van de dienst Stadstoezicht in Amsterdam en gemeentesecretaris in de gemeente Oss. 

ProRail is verantwoordelijk voor voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor. Dit kunnen we niet alleen. Om onze doelen te realiseren maken we gebruik van de capaciteit en expertise van (technische) specialisten bij ingenieurs- en adviesbureaus en aannemersbedrijven. Aanbesteden, contracteren en een goede samenwerking met de markt onderhouden behoort dan ook tot onze core business.  

Een goede contracteringsstrategie is cruciaal voor een succesvol project. Daarom investeren wij volop in het vernieuwen en nóg professioneler aanbesteden en contracteren. We maken duidelijke afspraken met onze opdrachtnemers zodat zij weten wat ze van ons kunnen verwachten en vice versa. Hierdoor kunnen we samen met de markt strak blijven sturen op de uitvoering en presteren we gerichter. 

Aan de voorkant geven we steeds meer ruimte aan de markt bij het bepalen van de beste oplossing tegen zo laag mogelijke kosten. Zowel in de realisatie als in het beheer en onderhoud daarvan. Hiermee dagen we de markt uit om blijvend te investeren in het leveren van kennis, oplossend vermogen, innovatie en capaciteit. Alleen dan kunnen wij een goede opdrachtgever zijn en onze publieke taken realiseren.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij een waardevol platform, waarin we onze ervaringen delen, onze kennis vergroten en blijven vernieuwen. Hetgeen goed is voor de hele bouwsector. 

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.