OGF

Bas Takens

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bas Takens (1972) is sinds 2007 vanuit de functie als Manager Campus & Offices Services mede verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de afgelopen 10 jaar heeft zijn bijdrage onder meer geleid tot de transformatie van de buitenruimte waardoor een aantrekkelijke campus is ontstaan waar studenten, medewerkers en bezoekers graag wonen, werken en verblijven. Daarnaast is hij actief lid van het kennisplatform Huisvestingsoverleg Instellingen waarin de huisvestings- of vastgoeddirecteuren van de veertien Nederlandse Universiteiten kennis op het gebied van vastgoed met elkaar delen.

Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam is een onderwijsinstelling met zo’n 27.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers en is gevestigd op campus Woudestein. Campus Woudestein is gevestigd de Rotterdamse wijk Kralingen en telt ca. 220.000 m2 BVO. Naast campus Woudestein zijn het Instituut voor Social Studies (in Den Haag), Erasmus University College, Erasmus Medisch Centrum, en het Erasmus Centre for Entrepreneurship verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Internationalisering
In 2018 produceert de universiteit high-impact research en kennis van het hoogste academisch niveau. Wij werken samen met vele andere nationale en internationale partners. Met de universiteiten van Leiden en Delft vormen we een strategische alliantie om onze gezamenlijke internationale positie te versterken. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer internationale studenten kiezen voor studeren aan de Erasmus Universiteit. Tegenwoordig maken zij zo’n 20% uit van de totale populatie. Het in toenemende mate verwelkomen van deze groep studenten is een landelijke trend.

Strategie
De universiteit heeft een strategisch plan 2014-2018 opgesteld, een plan in hoofdlijnen waarin doelen en ambities vast zijn gesteld. De belangrijkste strategische thema’s in de periode zijn:

  • Internationalisation of Education
  • Diversiteit & inclusie
  • Community for Learning and Innovation
  • Onderwijskwaliteit & Studiesucces
  • Topsupport “Making the difference”
  • Impact & Relevance “Make it happen”
  • ICT Bouwt aan de toekomst

Het thema Onderwijskwaliteit & Studiesucces wordt beïnvloed door de toenemende vraag van studenten naar de uitbreiding van faciliteiten en studiemogelijkheden op de campus. Daarmee raakt dit thema direct de portefeuille Vastgoed.

Veranderende wensen
Naast de Erasmus Universiteit blijven alle Nederlandse universiteiten hun onderwijs en onderzoeksfaciliteiten verbeteren. De vastgoedportefeuille vraagt om meer flexibiliteit en wordt in toenemende mate gebruikt om vernieuwende onderwijsvormen zoals activerend en digitaal onderwijs te faciliteren en (internationale)samenwerkingsdoelen te verwezenlijken

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.