OGF

Jan van Oorschot

Stedin

Jan van Oorschot werkt bij Stedin als directeur Consument. In die functie is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten rond het aanleggen en aanpassen van aansluitingen bij de ruim 2 miljoen consumentenklanten van Stedin. Hij is tevens lid van het dagelijks bestuur van Mijn Aansluiting.nl. Sinds 2021 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

Stedin staat als regionale netbeheerder midden in de Energietransitie van Nederland. De uitdaging om de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de vragen van onze klanten is groot en complex. Samenwerken en het delen van kennis met keten partners en collega’s uit andere branches is essentieel voor ons. Het Opdrachtgeversforum biedt een waardevolle gelegenheid om van gedachten te wisselen en beelden te vormen over van de ontwikkelingen die ons als publieke opdrachtgevers verbinden. Ook zijn we allemaal stakeholders in de energietransitie, en hoe beter we elkaar kennen, des te beter kunnen we elkaar helpen om invulling te geven aan de ambities van Nederland op dat vlak.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.