OGF

Michèle Blom

Rijkswaterstaat

Michèle Blom is sinds mei 2017 directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Daarvoor werkte zij o.m. bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als directeur-generaal Straffen en Beschermen en bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat als directeur Wegen en Verkeersveiligheid. Blom heeft de studie sociologie aan de universiteit van Amsterdam afgerond en heeft eerder de opleiding aan de NHTV afgerond.

Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat doen we in opdracht van het eigen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook voor anderen zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast in voorkomende gevallen ook voor gemeenten en provincies. RWS zet jaarlijks ruim 4 miljard euro aan werkzaamheden uit in de markt. De GWW sector, IT en elektrotechniek zijn daarbij de belangrijkste markten waarop Rijkswaterstaat zich als aanbesteder richt.

‘Bij de realisatie van deze maatschappelijke opgave is het van belang om samen te werken aan een vitale infrasector. Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Het Opdrachtgeversforum is voor mij een belangrijk netwerk om hierin gezamenlijk met andere Opdrachtgevers op te trekken en van elkaar te leren.’

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.