OGF

Mirjam de Boer

Mirjam de Boer-Postmus

Schiphol

Mirjam de Boer-Postmus is sinds 2017 directeur Asset Management op Schiphol. Daarvoor was zij Executive Director bij EY verantwoordelijk voor de energiesector, nadat ze eerder 11 jaar bij Nuon/Vattenfall werkzaam was geweest in verschillende functies. In haar laatste functie was zij eindverantwoordelijk voor de internationale windparken op het land.

De afdeling Asset Management (ASM) is binnen Schiphol verantwoordelijk voor, zoals dat in de volksmond heet, ‘de spullenboel’. ASM heeft het merendeel van de assets op Schiphol, variërend van de start- en landingsbanen, de terminal, de wegen, tot alle leidingen, toiletten en rijdend materieel. In de praktijk betekent dat, dat ASM ervoor zorgt, samen met de Main Contractors, dat alle assets het doen door onderhoud uit te voeren, zodat de klanten (passagiers en airlines) zo snel, effectief en comfortabel gebruik kunnen maken van alles wat onze nationale luchthaven te bieden heeft. Daarnaast zorgen we er ook voor dat nieuwe projecten worden gerealiseerd. Daarmee dragen we bij aan de ambitie van Schiphol om Europe’s preferred airport te zijn.

Sinds 1 april 2019 doen we dat met nieuwe contracten en een nieuwe manier van samenwerken met onze Main Contractors: het Prestatie Gericht Werken. Die nieuwe manier van werken houdt in dat Schiphol, vanuit een sterkere regierol, formuleert wát het gedaan wil hebben en dat de Main Contractor vervolgens vanuit zijn expertise bedenkt hoé dat het beste gerealiseerd kan worden. Het is de ambitie van ASM om leidend te zijn in asset management.

Cruciaal in het behalen van die ambitie is om in de regiematige contractbesturing data gestuurd te zijn. Zowel in beheer en onderhoud als in nieuwe projecten zijn goede data van essentieel belang. Daarmee is ASM in staat om haar assets slimmer te maken waardoor ze minder storingen vertonen. En als er dan toch storingen zijn kunnen we die sneller oplossen met minder hinder voor onze klanten.

Ik vind het Opdrachtgeversforum waardevol, omdat het delen van ervaringen door vakgenoten iedereen sterker maakt.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.