OGF

René Bleeker

Erasmus MC

René Bleeker is directeur vastgoed van het Erasmus MC te Rotterdam. Tussen 2014 en december 2022 was hij werkzaam als bouwdirecteur bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, en in die rol verantwoordelijk voor de vernieuwbouw voor zorg, onderwijs en onderzoek van het Radboudumc. René is betrokken geweest bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen en het OLVG. René studeerde Bouwkunde in Delft.

 Opdrachtgeverschap in de huisvesting van zorggebouwen is een bijzondere opgave. Je bouwt in een 24/7 bedrijf waar kleine technische verstoringen levensbedreigend kunnen zijn. Dit leidt ertoe dat de (wettelijke) eisen aan gebouw en techniek van zorgvastgoed de hoogst denkbare zijn. Daarnaast moet een opdrachtgever rekening houden met vele wensen van interne klanten zoals patiënten, zorgprofessionals, bezoekers, studenten en docenten, en eisen van externe partijen zoals banken, zorgverzekeraars, en lokale en landelijke politiek. Ook het zorglandschap bevindt zich in inmiddels vol in de zich exponentieel ontwikkelende technologische wereld, denk aan de majeure impact van e-health op zorggebouwen, maar ook aan innovaties in materialen en gebouwtechniek, en aan de steeds betere kennis omtrent gezonde en duurzame gebouwen. Deze ontwikkeling vraagt om fundamenteel anders denken over de inzet van zorgvastgoed door opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het Opdrachtgeversforum onderkent deze ontwikkeling en faciliteert deze in haar netwerk.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.