OGF

Roger Mol

Rijksvastgoedbedrijf

Roger Mol is directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarvoor werkte hij o.m. bij Rijkswaterstaat (RWS) als directeur Inkoop en Contractmanagement. Roger studeerde Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij RWS was hij de aanjager van meer en anders samenwerken met de markt (de marktvisie).  

Het RVB is een grote vastgoedeigenaar (12,4 miljoen m2 bvo gebouwen & 81.000 ha grond). Dit rijksvastgoed wordt ingezet voor de realisatie van rijksdoelen. Een van onze speerpunten is energieneutraal en circulair/grondstoffenbesparend bouwen en beheren. Technische ontwikkelingen, innovatiekracht en nieuwe samenwerkingsvormen zijn hiervoor essentieel.

Ik besef heel goed, dat om dit te realiseren we moeten samenwerken met anderen. Het Opdrachtgeversforum is voor mij een netwerk van krachtige partners uit het publiek opdrachtgeverschap in de bouw. Gezamenlijke inspanning van dit forum op thema’s zoals circulariteit, BIM of de marktvisie heeft invloed en kan de hele bouwketen vooruithelpen. Daar zet ik mij graag voor in.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.