OGF

Ronald Nomes

Gemeente Den Haag

Ronald Nomes is sinds juni 2018 algemeen directeur bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Den Haag. Hiervoor was Ronald werkzaam als adjunct directeur Projecten en daarvoor directeur Stations bij ProRail. Voordat Ronald aan de slag ging bij ProRail was hij werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onder andere bij de directie Spoorvervoer.

Den Haag staat voor grote ruimtelijk-economische uitdagingen. Het is aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling om de ontwikkelingen te faciliteren, stimuleren en te initiëren. Daarbij wordt ruimte gegeven aan de ontwikkeling van een stad waar iedereen wil wonen, werken en verblijven. Den Haag is nu al de dichtstbevolkte stad van Nederland en groeit van 545.000 inwoners nu naar tussen de 609.000 tot 629.00 inwoners in 2040. Bij deze groei horen transities op het gebied van verduurzaming, vergroten van de werkgelegenheid voor middelbaar- en laagopgeleiden, realisatie van voldoende woningen voor alle segmenten, versterken van de ruimtelijke kwaliteiten en leefbaarheid, verder verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en verbindingen met de regio.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling wil de complexe opgaven samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven oppakken door een open houding en transparante belangenafweging.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij waardevol omdat ik vind dat het een platform is om met elkaar te spreken over de uitdagingen, kansen en innovaties in ons vakgebied. Van elkaar leren en elkaar inspireren zijn daarbij mooie kernwaarden.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.