OGF

Berichten met een Label ‘agenda’

Bouwcampus

Blast-Off Open Leeromgeving circulaire viaducten en bruggen

Het afgelopen jaar heeft de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en de Bouwcampus, in zes themalijnen gewerkt aan het bij elkaar brengen van de kennis en innovatievragen over circulair bouwen. Tijdens de werkconferentie BLAST-OFF! willen zij de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden delen, krachten bundelen, ideeën genereren, vragen associëren en met elkaar tot slimme oplossingen komen ten behoeve van de innovatieve uitvraag Strategic Business Innovation Request (SBIR). Zo geven ze gezamenlijk de ontwikkeling van circulaire bouwen een extra prikkel! 

Op vrijdag 15 november van 09:00-14:30 uur kan je mee op reis in het Aviodrome. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier
Meer informatie over de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen vindt u hier.

Mini symposium circulair bouwproces

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap en het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren een mini symposium circulair bouwen op donderdag 3 oktober. Deze middag gaan onderzoekers, studenten en opdrachtgevers in gesprek over het circulaire bouwproces en komen veel praktijkvoorbeelden voorbij. Hans Wamelink, hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship, zal deze middag facilitator zijn.

Het programma is als volgt:

  • 14:00 Inloop
  • 14:30 Opening Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw)
  • 14:35 Presentatie Jelle Burger: Maar hoe dan? Een evaluatie van circulaire projecten bij publieke opdrachtgevers.
  • 15:00 Infra as a service: Denise Huizing.
  • 15:30 Het circulaire proces: Nesaneth van Slobbe (master student) presenteert de stand van haar onderzoek “How can a managementtool facilitate collaboration between stakeholders concerned with the transition to circular urban area development”.
  • 15:45 Anne van Stijn (PhD kandidaat) vertelt u over haar onderzoek naar businessmodellen en de ontwikkeling van circulaire renovatieprocessen.
  • 16:15 Afsluiting door Pim de Wit (Havenbedrijf Rotterdam)
  • 16:30 Borrel

Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u hier.

BIM onderwijsdag

Het congres dat BIMmende bedrijven, de beste BIM studenten en de laatste BIM ontwikkelingen verbindt!

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven  bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ (met 68 masterclasses en presentaties door top-sprekers) en de ‘BIM Studenten Battle’ (met 15 studenten teams uit het mbo, hbo en wo) dragen hier aan bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten.

De BIM Studenten Battle zal dit jaar plaatsvinden op 5-6-7 september. De BIM Onderwijsdag zal op 2 oktober plaatsvinden.

Meer informatie over de BIM onderwijsdag vindt u hier.

Corporaties en het uitdagen van de markt voor verduurzamen

De woningcorporatie als opdrachtgever

De vormen van opdrachtgeverschap veranderen continu. Verduurzaming van corporatiewoningen vraagt om een andere benaderingen van de markt. Wat betekent dat voor de woningcorporatie? Tijdens deze kennissessie staat de woningcorporatie als opdrachtgever centraal. Er wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de eigen organisatie moet worden heringericht om na doorontwikkeling en proeftrajecten, nieuwe producten en processen tot reguliere praktijk te maken.

Deze middag wordt georganiseerd door Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft. Meer informatie en aanmelden kan via deze link

 

pianoo en ministerie

Leernetwerk Hout

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om met lokaal hout, hergebruikt hout en de internationale herkomst van hout?

Tijdens twee middagen, 27 juni en 26 september 2019, wordt in gegaan op rol van hout in een duurzame en circulaire economie. Het leernetwerk biedt inspiratie zowel vanuit experts als andere deelnemers. Door te werken met bestaande casuïstiek is het leernetwerk interactief.

Meer informatie vindt u hier.

dag van de bouw

Dag van de Bouw 2019

Op zaterdag 15 juni is het weer zo ver: de Dag van Bouw 2019. Opnieuw zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Tijdens de Dag van de Bouw kan het publiek maar liefst 143 opengestelde projecten bezoeken, variërend van zorginstellingen tot sluizen, van renovatiewerk tot de aanleg van rivierlandschappen, en dat van Groningen tot in Limburg.

Meer informatie vindt u hier.

PIANOo

PIANOo Circulair Inkopen Academie 2019-2020

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan eerdere edities van het opleidingsprogramma namen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel.

De Circulaire Inkopen Academie vindt plaats op verschillende data waarin circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen.

Voor meer informatie en het aanmelden kunt u terecht op de website.

Dag van de Projectontwikkeling 2019

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert de NEPROM, samen met diverse partners, de achtste editie van de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De DVDP is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoed-professionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken. ​

Tijdens deze dag zullen verschillende sessies plaatsvinden. Marleen Hermans, Managing Partner Brink Groep, zal de sessie Projectontwikkeling en professioneel opdrachtgeverschap geven.

Meer informatie vindt u hier.

PIANOo

PIANOo congres 2019

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert PIANOo weer het PIANOo-congres, het inkoopevenement van en voor de publieke sector. Deze keer vindt het congres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Een praktijkgerichte en inspirerende dag waarbij verschillende aspecten van publieke inkoop aan bod komen.

Er zullen verschillende sprekers uit de praktijk workshops geven. Verder zullen er een aantal inspirerende colleges gegeven worden waaronder door Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Zij zal het hebben over professioneel opdrachtgeverschap in publieke organisaties.

Meer informatie vindt u hier

Bouwcampus

Werkconferentie De Bouwcampus

Op 16 april 2019 organiseert De Bouwcampus een werkconferentie, speciaal voor zijn partners. Het onderwerp dat centraal staat, is samenwerking tussen aanbieders van innovatieve oplossingen en (potentiële) kopers of opdrachtgevers. Kan dit de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatie stimuleren? PIANOo, de Provincie Noord-Holland en het Netwerk Conceptueel Bouwen schetsen de theorie en geven voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan ervaringsdeskundigen en partners van De Bouwcampus met dit vraagstuk aan de slag. 

Meer informatie vindt u hier.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.