OGF

Berichten met een Label ‘agenda’

TU Delft PMI

Internationaal Project Management Congres

De Technische Universiteit Delft en PMI (Project Management Institute, Netherlands Chapter) organiseren op 11 en 12 april 2019 een internationaal Project Management Congres met als thema “ADAPT or DIE”, Research meets Practice: towards Project Management 3.0.

Dit unieke samenwerkingsverband van zes faculteiten van de TU Delft en PMI Netherlands staat garant voor een congresprogramma dat actuele wetenschappelijke inzichten en professionele praktijkexpertise verbindt én verrijkt. Bruggen slaan tussen de werelden van wetenschap en praktijk: daar draait het om.

Het congresthema vindt zijn weerslag in de congresformule die anders is dan anders: onderzoekers en praktijkexperts presenteren gezamenlijk hun best practices, aan discussietafels wordt gezocht naar dwarsverbanden en kruisbestuiving, in workshops en posterpresentaties komen ook de nieuwe generaties onderzoekers en professionals aan het woord, en uiteraard zijn er talrijke meet & greet opportunities in het centrale congrescafé.

Kijk voor meer informatie op de website

Leernetwerken Bouw (B&U) en GWW-sector

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren in 2019 weer leernetwerken over circulair en klimaatneutraal inkopen voor opdrachtgevers in de Bouw (B&U) of GWW-sector. In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen en hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen. Het programma is interactief. In vier dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. Eén van de ideeën is om met uw eigen casus te werken aan een circulaire en klimaatneutrale aanbestedingsleidraad.

Tijdens het programma wordt in de ochtenden ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In het sectorspecifieke middagprogramma wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de GWW of bouw (B&U) . Per bijeenkomst worden concrete handvatten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Ambities vaststellen en delen;
  • Samenwerking bij de aanbesteding;
  • Best practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
  • Het meten en beoordelen van circulariteit;
  • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Ook zal er nog een persoonlijke intake plaatsvinden. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Meer informatie over het leernetwerk Bouw (B&U) en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Meer informatie over het leernetwerk GWW en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Masterclass De Woningcorporatie als Lerende Organisatie

Datum: 14 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Science Center TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Mekelzalen 3 en 4

Masterclass verzorgd door prof.dr.ir. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft), dr.ir. Ad Straub (TU Delft), drs. Simone Rots (TU Delft),

Omschrijving
Vernieuwend en volwassen opdrachtgeverschap vereist een organisatie die continue (bij)leert en kennis en ervaringen uit projecten meeneemt binnen de verschillende afdelingen en onderdelen van de organisatie.

In deze masterclass gaan we kijken naar hoe het leren in project georiënteerde organisaties, zoals woningcorporaties, verbeterd kan worden. Doel is om de inzichten die zijn opgedaan door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in projecten en bij het implementeren van het Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij woningcorporatie, denk aan cultuur & leiderschap, en mensen & competenties, te delen en daarop te reflecteren vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma
14.00 – 14.30 Introductie Lerende Organisatie
14.30 – 15.00 Interactieve sessie leren uit projecten
15.00 – 16.00 Reflectie, “Lessons to be learned”

Doelgroep
Directie en bestuurders

Aanmelden kan hier.

clinic real estate

The Clinic Real Estate of the Next Generation 2019

Op 14 februari organiseert het Radboud UMC in samenwerking met Congress und Presse en Drees & Sommer het congres Clinic Real Estate of the Next Generation 2019. Het congres vindt plaats bij het Radboud medisch centrum in Nijmegen, en het doel is om professionals uit de bouw en uit de zorg bij elkaar te brengen.

Het programma omvat keynotes over smart hospitals, bricks, bytes and behavior en hoe de ziekenhuisomgeving kan bijdragen aan herstel van patiënten. Er zullen daarnaast rondleidingen over de campus zijn, evenals workshops en presentaties.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Foto: © Clinic Real Estate

InfraTech

Interactief debat met Marleen Hermans en Ans Rietstra tijdens InfraTech

Het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseert tijdens de InfraTech 2019 een interactief debat over (semi)publiek opdrachtgeverschap, de markt en wetenschap. De InfraTech vindt plaats van 15 tot 18 januari in Ahoy, en het debat staat gepland op 18 januari om 13:00 in het theater van Rijkswaterstaat en ProRail. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft, en Ans Rietstra, directeur Projecten bij ProRail en voorzitter van de stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, nemen deel aan het debat.

Het debat geeft een kijkje in de keuken van de (semi)publieke opdrachtgever, met gebruik van stellingen waarbij de ontwikkeling van het vak van opdrachtgever centraal staan, en het belang voor opdrachtgever én opdrachtnemer hiervan. Welke (lange termijn) beslissingen worden gevraagd van (semi)publieke opdrachtgevers en welke ontwikkelingen spelen op dit moment? Daarnaast wordt ingegaan op overwegingen bij het nemen van beslissingen en hoe de markt kan meedenken, -werken en mogelijk mee-ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de website van InfraTech.

BIM loket

BIM Loketdag 2017

Op vrijdag 6 oktober aanstaande vindt de tweede BIM Loket Kennisdag plaats. Het thema van de Kennisdag 2017 is “naar een BIM Agenda voor de Bouwagenda”.  De BIM Loket Kennisdag richt zich op de BIM-kopgroep en early majority binnen alle branches in de keten, met een sterke focus op open standaarden. Daarnaast verwachten we ook een aantal beslissers te trekken, die uiteindelijk ‘het licht op groen’ moeten zetten.

Aedes-collegetour

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Aedes, bij Woonbron vestiging Delft, een college Vernieuwend opdrachtgeverschap. Professioneel opdrachtgeverschap draait om doelgericht werken en bewust kiezen voor een vorm van opdrachtverlening die het beste past bij de organisatie. Ook als het gaat om betaalbaar en duurzaam renoveren valt er voor corporaties nog veel te winnen, betoogt Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. Bert Wijbenga zal vertellen hoe Woonbron invulling geeft aan professioneel opdrachtgeverschap en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Voor meer informatie klik hier.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.