OGF

Berichten met een Label ‘Ans Rietstra’

Column Ans Rietstra

De bouwsector draaiend houden 

Het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding te voorkomen hebben grote invloed op iedereen in Nederland. Ook de bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Want hoe zorgen we er samen voor dat Nederland beschermd blijft tegen het water, dat de riolering blijft werken, dat er openbaar vervoer beschikbaar is, dat onze ICT blijft draaien, dat er noodzakelijke spoedreparaties worden gedaan, etc. etc.  

Als publieke opdrachtgevers zijn we niet alleen verantwoordelijk voor deze opgave, maar dragen we mede zorg voor de continuïteit van de sector. Ik merk dat iedereen, opdrachtgevers en opdrachtnemers, zich inzet om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Hierbij staan natuurlijk de gezondheid en veiligheid van alle betrokken medewerkers voorop. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn leidend. 

Onze lijn is dat het werk zoveel mogelijk door gaat, zowel voor onderhoud, de projecten en de voorbereiding van projecten. Ook de tenders vinden doorgang. Natuurlijk beseffen we met elkaar dat er vanwege het corona virus een aantal zaken anders lopen dan anders.
We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar daarover informeren en oplossingen zoeken.  Ieder van ons heeft daar in de sector een eigen verantwoordelijkheid in, samen proberen we Nederland in beweging te houden.  

In een crisis als deze is communicatie belangrijker dan ooit. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten elkaar snel vinden als er iets speelt. Als werk dreigt te vertragen door ziekteverzuim of door problemen met de toeleveranciers. Als er knelpunten ontstaan bij lopende tenders of wanneer er liquiditeitsproblemen ontstaan. Om bij calamiteiten snel te kunnen reageren.
Met elkaar zoeken we naar oplossingen. Dat is maatwerk en vraagt om inzet, transparantie en vertrouwen van alle betrokkenen. Zoek elkaar actief op, deel informatie zodat ook anderen er van kunnen leren.  

Ik merk dat een ieder van ons hard werkt om ons werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik waardeer de flexibiliteit van ons allemaal, onze wil en onze creativiteit.  

Blijf gezond ! 

Ans Rietstra

Column Ans Rietstra

Leidend Principe

Eigenlijk was ik pas in mei aan de beurt om deze column te schrijven. Maar ik dacht, laat ik de eerste beste mogelijkheid aangrijpen om me voor te stellen als nieuwe voorzitter van het Opdrachtgeversforum. Als directeur Projecten bij ProRail hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mensen die mij al kennen weten dat ik alleen dingen doe als ik vind dat ze toegevoegde waarde hebben. En ik ben ook graag aanspreekbaar op mijn eigen handelen. Samen met heel bouwend Nederland, opdrachtgevers en opdrachtnemers, zouden we altijd als doel moeten hebben om toegevoegde waarde te leveren voor de BV Nederland. Samen bouwen, zodat uiteindelijk iedereen er beter van wordt.

Als je kijkt naar de leidende principes van de Marktvisie, die wij als forum omarmen, springt voor mij nummer twee eruit: de aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave. Dat past ook sterk bij mijn eigen leidende principe om van toegevoegde waarde te zijn. Met het naleven van dit principe, bereik je naar mijn mening gelijk twee vliegen in één klap. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het er ook toe leidt dat we met trots en plezier naar de opgave kijken en dat uitdragen: leidend principe 1.

Het Opdrachtgeversforum is verbonden aan een leerstoel bij de TU Delft. Dat vind ik mooi, de wederkerigheid om wetenschap toe te passen in de praktijk en andersom. Ik hoop dat we dat in de nabije toekomst nog meer gaan zien op andere vlakken, bijvoorbeeld door de inspiratie van jonge geesten van buiten naar binnen te halen en ideeën in ons handelen te verwerken. Ik heb er zin in! 

Ans Rietstra

Column Ans Rietstra

De intelligente overheid

Alleen intelligent en geïnformeerd opdrachtgeverschap is in staat om het beste in de markt te verbinden aan de opgave waar de opdrachtgever voor staat. Het is noodzakelijk om vernieuwing te kunnen aanjagen en verrassend goede voorstellen uit de markt te kunnen waarderen en deze oplossingen als kans te benaderen en niet door onwetendheid als risico te negeren.

Steeds meer lokale overheden erkennen dat ze dit niet alleen kunnen. Want hoe slim we ook zijn, de opgave blijkt vaak nog complexer en hoe veel informatie we ook verzamelen, er blijkt altijd nog meer te weten of nog beter te kunnen. De G4 gemeenten, de gemeenten en waterschappen in de Metropool Rotterdam Den Haag, de Randstad provincies en gemeenten in de regio’s zoeken in verschillende verbanden de samenwerking.

Want wat we alleen niet kunnen, kunnen we samen wel.

De samenwerkingen variëren van los informerend tot wederzijds verplichtend. Ze gaan over uitwisselen van capaciteit, over standaardiseren, over samen innoveren of het delen van trainees. En over samen kennis ontwikkelen en van elkaar leren. Bijvoorbeeld over risicobeheersing, systems-engineering en passend aanbesteden. En natuurlijk over elkaar leren kennen.

En de markt vaart er wel bij. Doordat het publieke opdrachtgeverschap eenduidiger wordt is de werkelijkheid voor de opdrachtnemer helderder. Toenemende volwassenheid van de opdrachtgevers daagt opdrachtnemers uit de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.

Onze volgende stap is om opdrachtnemers meer toe te laten in ons gesprek. Want we realiseren ons dat zij maken wat wij wensen en dat ze de beste prestaties leveren als zij in hun kracht staan. Echt intelligent en geïnformeerd zijn we pas als we ook de intelligentie en kennis uit de markt mee laten sturen.

Daarom de hartelijke uitnodiging om mee te doen. Aan publieke samenwerking in de regio. Tussen lokale en landelijke overheden. En samen met de markt. Voor verrassend goede oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.