OGF

Berichten met een Label ‘forumcafé’

Forumcafé Het succes van innovaties

Veranderingen in de bouwsector zijn noodzakelijk. Niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen vragen om proces- en productinnovaties.
 
De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw nodigen u van harte uit om op 25 september deel te nemen aan het tweede Forumcafé. Het thema is het succes van innovaties.
Het blijkt in de praktijk lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Tijdens het Forumcafé gaan we met elkaar in gesprek over de kansen van innovaties en belemmeringen die een rol spelen bij het toepassen en het opschalen ervan. Er wordt ingegaan op vragen als: welke rol kunnen opdrachtgevers spelen bij het versnellen van opschaling? Wat kunnen innovatieve partnerschappen betekenen? Kunnen interne afwegingen en cultuur tot een oplossing leiding? Wat voor rol kan de samenwerking met de markt spelen? Hoe en wat kunnen verschillende sectoren van elkaar leren?
De gesprekken worden geleid door ‘stamgasten’: ervaringsexperts en deskundigen. 
 
Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers en aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden. Via deze pagina kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden over het programma.

Dinsdag 25 september 2018
15.00 – 17.30 uur
Social Impact Factory: Vredenburg 40 (gebouw de Utrechter) in Utrecht.

BIM Forumcafé

Eerste Forumcafé over BIM

Op donderdag 22 maart 2018 vond het eerste Forumcafé over Building Information Modelling (BIM) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Ruim veertig BIM-adviseurs, inkopers en projectleiders van (semi)publieke opdrachtgevers waren aanwezig.

Richards Tieskens (directeur Vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf) opent het evenement. Hij vertelt dat hij gelooft dat voor opdrachtgevers de kracht van BIM zit in de beheerfase. Hij heeft nog wel vragen voor de aanwezigen: welke zaken moet je in de initiatieffase uitvragen voor de beheerfase? En hoe koop je dat dan goed in?

Aan drie tafels kunnen de aanwezigen doorpraten met ‘stamgasten’ van Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail. De gesprekken gaan flink de diepte in. “Het is mooi om te zien dat iedereen vergelijkbaar bezig is, met dezelfde uitdagingen”, zegt een van de aanwezigen. Veel opdrachtgevers werken al met BIM in pilots en denken nu hardop over de brede toepassing van BIM in hun organisatie.

Thymo van den Brug (ProRail) en Alex Worp (Schiphol) roepen op om met elkaar te delen: “Jat kennis en ervaring van elkaar!”. Werken met BIM vraagt om een cultuurverandering, die realiseer je door anderen te enthousiasmeren. Werken met BIM zorgt niet alleen voor minder faalkosten maar is ook onmisbaar bij circulair bouwen. Ook kan het bijdragen aan veiligheid in de bouw, bijvoorbeeld doordat je veiliger kan werken wanneer je met 3D-brillen de stroomkringen in een installatie kan zien.

Hans Elsinga en Ruben Cales (Rijksvastgoedbedrijf) delen de strategie die zij hebben voor het Rijksvastgoedbedrijf. “Voor een BIM in de gebruiksfase is het cruciaal om samen te werken. Als publieke opdrachtgevers kan je van elkaar leren. De informele setting van dit Forumcafé draagt daar zeker aan bij. BIM ontwikkelen doe je ook samen met de private opdrachtnemers. Door afstemming begrijpen we elkaar en kunnen we verder komen.”

Het Forumcafé is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Peter Oosterloo (ambassadeur van het Opdrachtgeversforum) vertelt: “In een ontspannen sfeer kunnen opdrachtgevers van gedachten wisselen: waar loop het spaak, waar heb je fouten gemaakt? Maar vooral ook waar gaat het goed en waar ben je trots op?” Het Forumcafé vindt drie keer per jaar plaats, waarbij er een actueel thema centraal staat.

Meer informatie:

Forumcafé BIM

De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren op 22 maart 2018  het eerste Forumcafé. Het thema is de implementatie van BIM bij opdrachtgevers. Welke verleidingsstrategieën kunnen opdrachtgevers inzetten om BIM grootschalig toe te gaan passen? In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Aan de stamtafel zit gastheer Thymo van den Brug (programmamanager BIM bij ProRail). Thymo is de drijvende kracht achter het implementatieplan voor het toepassen van BIM bij ProRail.

Aan de statafel staat gastvrouw Maaike Beerenpoot (programmamanager BIM bij Rijkswaterstaat). Maaike heeft een missie en wisselt daar graag over van gedachten: “BIM helpt van informatievoorziening onze core business te maken en draagt bij aan een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. BIM is techniek, maar gaat net zo goed over gedrag: iedereen in de keten heeft een verantwoordelijkheid om BIM te laten slagen. Daar ligt een grote uitdaging

In de lounge word je ontvangen door Hans Elsinga (programmamanager BIM bij het Rijksvastgoedbedrijf). Hans heeft duidelijk voor ogen hoe de BIM-technologie in de onderhoudsfase zou moeten worden toegepast en hoort graag hoe andere daar over denken.

Aan de bar staat Alex Worp (strategisch adviseur BIM bij Schiphol).  Alex stelt dat: ”het succes van BIM is gebaseerd op de beheerde uitwisseling van gestructureerde informatie gedurende de levenscyclus van asset(s). Hiervoor is het belangrijk om integraal (open) samen te werken gedurende alle fases van de ”asset life cycle”. Het openbreken van traditionele contracten en het vernieuwen van samenwerkingsvormen zijn daarom cruciaal om BIM een succes te maken.

Het Forumcafé BIM is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers, aanmelden kan hier.

Donderdag 22 maart 2018
15:00 – 17:30 uur
Social Impact Factory: gebouw ‘De Utrechter’, Vredenburg 40, Utrecht

Alvast wat inspiratie opdoen: deze film van Rijkswaterstaat is de moeite waard.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.