OGF

Berichten met een Label ‘Jan Hendrik Dronkers’

Column Jan Henrik Dronkers

Een gezonde bouwsector in een leefbaar land
Na ruim zes jaar neem ik op 21 juni afscheid van mijn rol van voorzitter van het Opdrachtgevers­forum. Met een mengeling van trots en weemoed kijk ik terug op een boeiende tijd waarin we samen grote stappen hebben gezet in de professionalisering van het publiek opdrachtgeverschap.

Bij mijn kennismaking met het Opdrachtgeversforum in 2010 trof ik een enthousiaste groep professionals die al waardevolle resultaten boekte op het gebied van integriteit, zuiver aanbesteden en scheiding van belang.

Nadat de crisis had ingezet, richtte diezelfde bevlogenheid zich op een nieuwe ambitie. De bouwsector verzandde in een crisis. Ons forum zag daarvan het grote gevaar. Het besef groeide dat ons land niet kan zonder een gezonde, concurrerende bouwsector. Het werken daaraan had echter alleen kans van slagen als opdrachtgevers en opdrachtnemers de handen ineen zouden slaan.

Daarmee startte voor ons een nieuwe uitdaging in een bijzondere periode. Nederland heeft zich tijdens de crisis ontwikkeld tot een dynamische samenleving met een duurzame economie. Alle partners in het Opdrachtgeversforum hebben zich ingezet voor een sector die daarop is aangesloten. Niet alleen door ons te richten op het voorkomen van verspillingen. Vooral ook door te investeren in de keten­samenwerking in de bouw die nodig is om te komen tot slimme, vernieuwende en duurzame oplossingen voor de maatschappelijke vraagtukken van deze tijd. Bovendien hebben we een begin gemaakt met het bundelen van de versnipperde bouwkennis in dit land en heeft de kwaliteit van het projectmanagement een impuls gekregen.

De belangrijkste verandering is misschien wel dat dat we als sector niet langer denken in ‘harde’ oplossingen alléén. We trekken meer dan ooit samen op in het bouwen aan een leefbaar, veilig en duurzaam ingericht land met een gezonde, samenwerkingsgerichte bouwsector. Een land, ook, waarin opdrachtgevers en opdracht­nemerschap als gelijkwaardige partners opereren, open van gedachten wisselen en vrijelijk kennis delen.

In dat transitieproces was het Opdrachtgeversforum een katalysator bij uitstek. Ik dank alle partners van het Opdrachtgeversforum voor hun bijdrage daaraan. Ik heb u leren kennen en waarderen als een enthousiaste, zakelijke maar warme vriendenkring. Een groep bevlogen mensen die belang van ons land voorop zet, kansen zoekt en verantwoordelijkheid neemt.

Ik vond het een eer en een voorrecht om het voorzitterschap van zo’n fantastische club te mogen vervullen. En ik hoop u, ook in mijn nieuwe rol van Loco Secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, nog tegen te komen. Als ik in die nieuwe rol aan uw ambities een steentje kan blijven bijdragen, doe ik dat met alle plezier.

Met een Bouwcampus, een Marktvisie en een Bouwagenda zijn de ingrediënten aanwezig om van de Bouw echt een topsector te maken. Ik ga er vast vanuit dat deze door het Opdrachtgeversforum wordt gegrepen en wens u daarbij alle succes toe!

Jan Hendrik Donkers

Gepubliceerd op: 30-05-2017

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.