OGF

Berichten met een Label ‘Johan Vermeer’

Column Johan Vermeer

Vakmanschap in dynamisch perspectief


In een snel veranderende wereld en in een steeds complexere samenleving in zowel  de stad en haven, is het nodig dat er veel aandacht wordt besteed aan vernieuwing van processen. Het gaat ook om het invullen van de groeiende rol van burgers en bedrijven voor wie de stad Rotterdam haar bouw- en infra projecten realiseert. Projecten die erop gericht zijn de leefomgeving in de stad heel, schoon, leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden.
De zo ontwikkelende stad en haven leiden tot voortdurend nieuwe vragen van burgers, bedrijven en bestuur. Vernieuwende vragen die met de kennis en ervaring van vakmensen leiden tot nieuwe vraag aan de markt. Zo ontstaat een professioneel geformuleerde nieuwe vraag. Een vraag die de markt stimuleert om met een aanbod te komen dat de hoogste waarde toevoegt tegen in principe zo laag mogelijke kosten. Zowel het inhoudelijk aanbod als de verhouding van toegevoegde waarde en kosten, kunnen alleen beoordeeld worden als gebruik wordt gemaakt van de kennis van vakmensen.

Het voortdurend zoeken van dat optimum in telkens een andere omgeving, veroorzaakt dat de markt risico’s neemt. Bijvoorbeeld omdat ze de complexiteit van de omgeving onvoldoende hebben doorgrondt of hebben kunnen doorgronden. Dan is het nodig dat deskundigheid aan de zijde van de professionele opdrachtgever beschikbaar is om tenminste continuïteit van uitvoering te waarborgen.

Vakmanschap aan de zijde van de opdrachtgever is dus essentieel. Niet om aloude gewoonten voort te zetten, maar om vernieuwing in zowel routinematige – als strategische projecten toe te staan. Vernieuwing die zowel voor de stad en haven als voor het kennisniveau van onze vakmensen dynamiek handhaaft. Die dynamiek in ontwikkeling geeft aan hen betekenis. Betekenis die ertoe leidt, dat zij met Rotterdamse trots, stad en haven maken. 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.