OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

Maar hoe dan?! Circulaire projecten bij (semi)publieke opdrachtgevers

Veel publieke opdrachtgevers experimenteren met circulaire strategieën, circulaire aanbestedingen en hoe de marktpartners mee te krijgen in dit proces.  Om te leren van elkaars projecten is in februari 2019 een onderzoek gestart naar circulaire projecten bij vier (semi)publieke organisaties: het Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol, Rijkswaterstaat en ProRail. Doel van het onderzoek was om van projecten met circulaire ambities in kaart te brengen welke beslissingen circulariteit ten goede waren gekomen, maar ook welke belemmeringen er waren waardoor circulariteit niet optimaal geïmplementeerd kon worden. Kortom: wat waren de ‘drivers’ en de ‘barriers’ om circulair te bouwen.  

In het rapport van het onderzoek zijn de resultaten beschreven. De verschillende projecten zijn individueel gepresenteerd op zogenaamde ‘factsheets’. Per organisatie zijn daarnaast de belangrijkste lessen op een rijtje gezet. 

U kunt het rapport hier downloaden.

Circular Awards 2020

In 2020 zoekt het Versnellingshuis Nederland Circulair! in samenwerking met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid voor de derde keer iconische circulaire projecten: innovatieve projecten en producten van ondernemingen, overheden én burgerinitiatieven die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangen dé Circular Awards 2020? Kijk op de website voor meer informatie.

 

Verslag ‘het circulaire bouwproces in de praktijk’

Op 3 oktober heeft de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw een mini symposium georganiseerd met als thema het circulaire bouwproces in de praktijk. Deze middag werden verschillende interessante presentaties gegeven. Een verslag met meer informatie over de presentaties en links naar twee rapporten kunt u hier vinden.

DigiDealGO ondertekening

Ondertekening DigiDealGO

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ op 11 april 2019 is de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) door ruim dertig partijen ondertekend. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector.

Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.’

De DigiDealGO is een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.

De DigiDealGO gaat onder meer met afspraken over standaarden het uitwisselen van data in de keten mogelijk maken. Aan de hand hiervan kunnen initiatieven worden ontwikkeld door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken.

Meer informatie vindt u hier

Nynke Sijtsma

Nynke Sijtsma nieuwe directeur De Bouwcampus

De Bouwcampus gaat een nieuwe fase in. Begin dit jaar is een nieuw en compact bestuur aangetreden dat een duidelijke focus benoemde op drie inhoudelijke onderwerpen binnen de bouwsector: vervanging en renovatie van infrastructuur, verduurzaming gebouwen en de omgeving en herinrichting stedelijke ondergrond. Nynke Sijtsma volgt op 1 juni Laurens Schrijnen op, die 1,5 jaar interim-directeur van De Bouwcampus was. 

Meer infromatie vindt u hier

Masterclass De Woningcorporatie als Lerende Organisatie

Datum: 14 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Science Center TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Mekelzalen 3 en 4

Masterclass verzorgd door prof.dr.ir. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft), dr.ir. Ad Straub (TU Delft), drs. Simone Rots (TU Delft),

Omschrijving
Vernieuwend en volwassen opdrachtgeverschap vereist een organisatie die continue (bij)leert en kennis en ervaringen uit projecten meeneemt binnen de verschillende afdelingen en onderdelen van de organisatie.

In deze masterclass gaan we kijken naar hoe het leren in project georiënteerde organisaties, zoals woningcorporaties, verbeterd kan worden. Doel is om de inzichten die zijn opgedaan door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in projecten en bij het implementeren van het Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij woningcorporatie, denk aan cultuur & leiderschap, en mensen & competenties, te delen en daarop te reflecteren vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma
14.00 – 14.30 Introductie Lerende Organisatie
14.30 – 15.00 Interactieve sessie leren uit projecten
15.00 – 16.00 Reflectie, “Lessons to be learned”

Doelgroep
Directie en bestuurders

Aanmelden kan hier.

Bouwcampus

Bouwsector Brede Jongerenbijeenkomst

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, jong NLingenieurs, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Op deze avond is gezocht naar het nut, de noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

De initiatiefnemers van de avond, waaronder Peter Oosterloo van de Ambassadors of Change, hebben behoefte aan een betere en meer integrale en multidisciplinaire samenwerking rondom de grote maatschappelijke opgaven. Ze wilden graag ontdekken hoe de aanwezige jong bestuurders hier tegenaan kijken. De jongeren zijn in groepen uiteen gegaan, om met elkaar het gesprek aan te gaan over nut, noodzaak en vorm voor een breed jongerennetwerk.

De groepen laten veel energie zien en blijken veelal op één lijn te zitten. Er is behoefte aan meer samenwerking, vooral voor het verder brengen van goede ideeën. Hiervoor is het ook belangrijk om elkaar te leren kennen, waarvoor deze avond dus ook al zeer geschikt was.
Jong Bouwend Nederland, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change en jong NLingenieurs gaan door met een vervolg op deze bijeenkomst op 29 januari. Wie doet er mee? Mail naar info@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. Lees het uitgebreide verslag op website van de Bouwcampus.

Rijksoverheid ondersteunt overheden bij duurzaam inkopen

Vanaf 14 tot 18 januari vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens dit evenement maakte de Rijksoverheid bekend hoe ze in 2019 van plan is ondersteuning te bieden aan kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing. Er was al bekend dat de Rijksoverheid in totaal 7.5 miljoen euro investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen, en nu is ook duidelijk hoe dit geld besteed zal worden. Voor de gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties zijn verschillende regelingen opgesteld.
Het is belangrijk om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te ondersteunen. Als de gehele inkoop van overheden, 73 miljard euro, namelijk ingezet wordt voor klimaatneutrale en circulaire oplossingen, kan in totaal één Megaton CO2 bespaard worden.
De Rijksoverheid zal investeren in projectondersteuning, bijeenkomsten, tools, impactmeting en het opzetten van internationale samenwerkingen. De activiteiten volgen de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018 op.

De leernetwerken zijn een voorbeeld van een investering van de Rijksoverheid. In 2019 zullen 10 leernetwerken georganiseerd worden, die zich richten op klimaatneutraal en circulair inkopen. In deze reeks bijeenkomsten staat het leren van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. De leernetwerken richten zich op inkoopcategorieën waarbinnen nog veel CO2- en grondstofbesparing mogelijk is, waaronder bijvoorbeeld de bouw, GWW en energie. De leernetwerken zullen openbaar toegankelijk zijn en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het publieke inkoopproces, zoals opdrachtgevers, projectleiders, inkopers en beleidsmedewerkers.

Zie hier ook het uitgebreide artikel op de website van PIANOo.

clinic real estate

The Clinic Real Estate of the Next Generation 2019

Op 14 februari organiseert het Radboud UMC in samenwerking met Congress und Presse en Drees & Sommer het congres Clinic Real Estate of the Next Generation 2019. Het congres vindt plaats bij het Radboud medisch centrum in Nijmegen, en het doel is om professionals uit de bouw en uit de zorg bij elkaar te brengen.

Het programma omvat keynotes over smart hospitals, bricks, bytes and behavior en hoe de ziekenhuisomgeving kan bijdragen aan herstel van patiënten. Er zullen daarnaast rondleidingen over de campus zijn, evenals workshops en presentaties.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Foto: © Clinic Real Estate

Diner Pensant 2018

Diner Pensant: Verjongen – Vernieuwen – Verduurzamen

De periode is aangebroken dat het einde van de levensduur van vele kunst- en bouwwerken nadert. Bijna alle 40 tot 50 jaar oude objecten moeten de komende jaren worden verjongd, vernieuwd en verduurzaamd. De complexiteit en omvang van deze opgave vraagt om proces- en productinnovaties op korte termijn. Op woensdag 31 oktober had Rijkswaterstaat de eer om gastheer van het jaarlijks Diner Pensant te zijn. In het inspirerende Madurodam is er een middag en avond besteed aan dit thema en de rol van de opdrachtgever hierin.

Madurodam is sinds de opening in 1952 meer dan een themapark: Madurodam inspireert de wereld met het beste van Nederland. Op deze bijzondere locatie werd tijdens een denktocht uitleg gegeven bij acht projecten die gerenoveerd of vervangen worden of waarbij duurzaamheid een rol speelt. De burgemeester van Madurodam vertelde dat Madurodam het goede voorbeeld geeft: verjongen is altijd nodig om een aantrekkelijk park te blijven en Madurodam is met enkel elektrische vervoersmiddelen, zonnepanelen en windmolens de duurzaamste gemeente van Nederland.

Aan het eind van de middag is het tijd voor actie.  Voor één middag treedt Michèle Blom, directeur-generaalRijkswaterstaat, weer in haar oude rol als DG Straffen en Beschermen en sluit zij de 120 gasten op in de escape room. Hier geldt maar één regel: samenwerken, creativiteit en innovatie zijn de sleutels naar succes! 

Een bijzonder (beeld)verslag van deze dag kunt u hier downloaden,

Beeldverslag Diner Pensant 2018

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.