OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

Innovation Expo 2018

Innovation Expo 2018

Op 4 oktober 2018 vindt op het RDM-terrein in Rotterdam de Innovation Expo 2018 plaats. Op deze locatie in de Rotterdamse haven wordt de RDM Onderzeebootloods omgevormd tot één groot Living Lab met meer dan 150 innovaties.

De Innovation Expo 2018 wordt georganiseerd in opdracht van verschillende ministeries, en heeft als doel een podium te bieden voor innovaties. Deze kunnen zo naar een breed nationaal en internationaal publiek gebracht worden. Het programma bestaat uit meer dan 40 sessies, waarbij investeerders, bedrijven en beleidsmakers samenkomen.

Meer informatie vindt u hier.

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Op woensdag 27 juni wordt op feestelijke wijze het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit initiatief heeft als doel om bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor betrokken in het bouwproces. Het Kennisportaal borduurt voort op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008, maar heeft deze informatie gemoderniseerd en speelt daarnaast in op hedendaagse ontwikkelingen in de bouwsector.

De lancering vindt plaats bij Movares in Utrecht. Aanmelden is mogelijk via de site van Bouwen met Staal.

Boeklancering ‘De kracht van een goede opdracht’

Op 7 juni vindt op de Provada de lancering van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’ van auteur Marjet Rutten plaats. In dit boek wordt besproken hoe je als opdrachtgever aanjager kan zijn in de vernieuwing die zo hard nodig is om met hedendaagse uitdagingen om te gaan. De traditionele manier van aanbesteden en van werken leidt niet meer tot het gewenste resultaat en de beoogde kwaliteit en tevredenheid. Een voorbeeld hiervan is de verduurzamingsopgave. Corporatiewoningen CO²-neutraal maken voor 2050 door traditioneel opdrachtgeverschap te gebruiken, is een onmogelijke opgave. Oftewel, we moeten dit soort dingen anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Dit betekent een andere manier van opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt, wat in ‘De kracht van een goede opdracht’ uitgebreid aan bod komt.

BauHow5 Initiative: Approaches to Circularity

Op 11 en 12 juni 2018 organiseert het BauHow5 Initiative het evenement ‘Approaches to Circularity’. BauHow5 is een alliantie van vijf toonaangevende Europese universiteiten in Architecture and the Built Environment. Het evenement richt zich op stakeholders uit de industrie, overheid en het onderzoek en zoekt naar verschillende methodes van aanpak voor de transitie naar een circulaire bebouwde omgeving. Hierbij komt bijvoorbeeld aan bod of stakeholders de uitdaging op dezelfde manier benaderen en of de juiste onderwerpen besproken worden.

Het programma biedt verschillende presentaties, sprekers en een workshop.

Meer informatie is te vinden op deze website, waar registreren ook mogelijk is.

Interview Marleen Hermans over het belang van de uitvraag

Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, vertelt in een interview met het BouwRegieNetwerk over het belang van een goede uitvraag binnen bouw- en infraprojecten. Een goede uitvraag is belangrijk, omdat deze het begin vormt van een vruchtbare samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Echter, de uitvraag is een lastig moment in het project, voor beide partijen. Voor opdrachtnemers is het niet altijd volledig duidelijk wat de opdrachtgever bedoelt. Voor opdrachtgevers is het lastig om ervoor te zorgen dat opdrachtnemers zo transparant mogelijk hun plannen kenbaar maken.

In het interview worden deze vraagstukken van beide kanten besproken, en worden de ideale condities voor samenwerking vanaf de uitvraag toegelicht.

Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap

Eerder dit jaar heeft de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt en gaat in op de professionaliteit van de opdrachtgevende rol van corporaties. Niet alleen de huidige staat van professionaliteit is onderzocht, maar ook hoe deze vergroot kan worden.

Aedes is met Hanneke Veldhuis van het Opdrachtgeversforum in de bouw in gesprek gegaan om te ontdekken waarom professioneel opdrachtgeverschap zo belangrijk is. In het interview wordt ingegaan op huidige uitdagingen voor corporaties, wanneer er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap en hoe ver we daadwerkelijk zijn.

Op onze website is de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap te vinden, evenals andere publicaties van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw.

Project Doen

Project DOEN en Publiek Opdrachtgeverschap

In Project DOEN, wat in het voorjaar van 2013 is gelanceerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, wordt voortdurend geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. 

Dit wordt gedaan door te leren in de praktijk, namelijk via het project Nijkerkerbrug. Deze casus wordt gebruikt om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Astrid Potemans is op dit moment een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Zij startte in september vorig jaar met haar promotieonderzoek bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft, met de focus op implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. In dit artikel vertellen Astrid en een student Civiele Techniek over hun ervaringen bij Project DOEN en waarom het zo interessant is voor hun afstudeer- en promotieonderzoek. De kracht van samenwerking, het samenbrengen van verschillende werelden en het feit dat iedereen bij Project DOEN leert, komen naar voren als waardevolle aspecten.

Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

In 2018 ondersteunt de Rijksoverheid circa 100 pilots op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. MVI-experts worden beschikbaar gesteld en daarnaast biedt RVO.nl concrete ondersteuning aan voor het opzetten en uitvoeren van het inkooptraject.

De ondersteuning van pilots is bedoeld voor alle aanbestedende diensten die via een inkooptraject grondstoffen- of CO2-besparing willen boeken, maar nog onvoldoende kennis of ervaring hebben met circulair of klimaatneutraal inkopen.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de expertondersteuning via de website van de RVO.

PIANOo

PIANOo Circulair Inkopen Academy 2018-2019

Vanaf komend najaar organiseert PIANOo de Circulair Inkopen Academy 2018-2019. Dit programma leidt deelnemers in 9 maanden op om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten tussen september 2018 tot en met juni 2019 op diverse locaties verspreid door Nederland.

Meer informatie over de Circulair Inkopen Academy vindt u hier. Op deze pagina is het eveneens mogelijk u aan te melden.

EcoProcura

EcoProcura conferentie over Duurzame en Innovatieve Aanbestedingen

Van 3 tot 5 oktober vindt in Nijmegen de EcoProcura conferentie over Duurzame en Innovatieve Aanbestedingen plaats. Aanbesteders, beleidsmakers, organisaties, onderzoekers en internationale organisaties gaan in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame en innovatieve aanbestedingen.

Het diverse programma bespreekt succesvoorbeelden in implementatie, maar ook praktische middelen voor implementatie en kansen voor samenwerkingen tussen aanbesteders in Europa.

Meer informatie is te vinden op de website van EcoProcura.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.