OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

PIANOo

PIANOo Congres 2018

Op donderdag 7 juni vindt het PIANOo-congres 2018 plaats. Dit congres zal net als voorgaande jaren een inspirerende en praktijkgerichte dag worden, georganiseerd voor en door inkoop- en aanbestedingsexperts uit de publieke sector.

Het diverse programma biedt workshops, een beurs, colleges over actuele inkoopthema’s en meer. Gedurende de dag zullen 30 sessies plaatsvinden. Eén hiervan is de keynote over het strategisch inrichten en positioneren van de inkoopfunctie van organisaties. Deze sessie brengt praktijk en wetenschap bij elkaar.

Meer informatie over het PIANOo-congres vindt u hier. Op deze website kunt u zich ook aanmelden.

BIM loket

BIM Loket Dialoogtafel: smart cities en digitalisering

Op vrijdag 16 februari organiseert het BIM Loket een Dialoogtafel rond het thema smart cities. Grote steden in Nederland worden geconfronteerd met wereldwijde vraagstukken zoals verstedelijking, klimaatverandering, digitalisering, mobiliteit, arbeidsparticipatie en de uitputting van grondstoffen. Smart cities staan centraal bij het omgaan met deze problematiek. Realisatie van smart cities is mede afhankelijk van systemen voor digitalisering en informatisering, waaronder BIM.

Het programma combineert sprekers en de dialoogtafels met als doel om gedachten en ideeën verder te brengen.

 

Meer informatie en aanmelden kan hier.

dutch green building council

Nationaal BREEAM Congres: Circulariteit Meetbaar Maken

Op dinsdag 20 maart 2018 organiseert de Dutch Green Building Council in de Rotterdamse Schouwburg het Nationaal BREEAM Congres 2018. Dit congres zal in het teken staan van de circulaire economie, en het thema is dan ook ‘Circulariteit Meetbaar Maken’. Het Nationaal BREAAM Congres is interessant voor zowel mensen die nog weinig weten van het BREEAM-NL keurmerk, als voor BREEAM-NL experts.

De circulaire economie is de toekomst als het gaat om de verduurzaming van de bouwsector, en zal hierdoor ook de BREAAM-NL taal voor duurzaamheid van gebouwen en gebieden verrijken. Hoe precies is echter nog de vraag, dus daarom zal het Nationaal BREEAM Congres 2018 zich richten op het meetbaar en toetsbaar maken van circulariteit.

Het programma biedt een uitgebreid palet aan activiteiten; van inspirerende sprekers tot workshops over BREEAM-NL thema’s en excursies langs voorbeeldprojecten.

 

Meer informatie en aanmelden kan hier.

Week van de Circulaire Economie

Week van de Circulaire Bouweconomie.

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.

Van kleine, diepgravende keukentafelgesprekken tot grotere evenementen rond de circulaire economie – voor ieder wat wils.

Meer informatie en aanmelden kan hier.

Sessie werkgroep Circulaire Bouweconomie

Tijdens het eindsymposium van de Week van de Circulaire Economie van Rijkswaterstaat zal de werkgroep Circulaire Bouweconomie van het Opdrachtgeversforum één van de parallelsessies verzorgen. Dit symposium vindt plaats op 18 januari van 13:30 tot 18:00 in Utrecht. Tijdens deze sessie zullen Frederieke Knopperts (Rijkswaterstaat) en Cor Luijten (Gemeente Rotterdam) aandacht besteden aan Circulaire Ontwerpstrategiën. Meer informatie over het eindsymposium vindt u hier.

Presentatie handreiking professioneel opdrachtgeverschap

De professionaliteit van opdrachtgeverschap van corporaties is volop onderwerp van gesprek. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap ontwikkelde in de afgelopen jaren een maturity model waarmee publieke en semi-publieke organisaties, zoals corporaties, intern het gesprek kunnen voeren over de stand van professionaliteit van hun organisatie. Verschillende corporaties hebben inmiddels het maturity model in een workshop toegepast. Dat levert mooie inzichten op over de belangrijkste ontwikkelpunten van corporaties in de praktijk. De bevindingen tot nu toe en het maturity model zelf, vormen het onderwerp van een handreiking die door de leerstoel wordt geschreven. Deze zal op 18 januari 2018 worden gepresenteerd door Marleen Hermans, verantwoordelijk hoogleraar van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap. 

De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Aedes-collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap van 13:30-15:30 bij woningcorporatie Ymere te Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden.  

Corporate Arcadia

Tentoonstelling Corporate Arcadia

Op 7 december wordt de tentoonstelling Corporate Arcadia geopend. De tentoonstelling over bedrijfsarchitectuur, die eerder in Brussel te zien was, is tot 22 december te zien op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en gaat gepaard met een reeks lezingen. Meer informatie is  hier te vinden. 

Webinar ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken’

Op maandag 4 december van 16:00 – 16:45 uur aanstaande organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een webinar over thema’s op het gebied van ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken’.

Uit onderzoek van TNO (in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat het begrip verantwoord opdrachtgeverschap redelijk bekend is onder opdrachtnemers in Nederland, maar dat de door opdrachtnemers gewenste maatregelen en acties van opdrachtgevers op het terrein van gezond en veilig werken nog achterlopen. Vooral in de betrokkenheid van opdrachtgevers tijdens de uitvoering en het betrekken van opdrachtnemers in de ontwerpfase van opdrachten, valt veel winst te behalen.

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan nu aan voor het webinar van maandag 4 december 2017!

Open dag: Met je voeten in de klei!

PROJECT DOEN

Project DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het wordt uitgevoerd door projectteam NU DOEN dat bestaat uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Samen leren we door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug.

Als NU DOEN startte Rijkswaterstaat en Combinatie NU in september met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Nijkerkerbrug. De aanbesteding begon al eerder en NU DOEN is inmiddels een jaar samen aan het werk. Na de ‘roze wolk’ staan ze met de voeten in de klei en ervaren samen hoe ideeën in de praktijk uitpakken. Ben je benieuwd naar wat ze al geleerd hebben en weet je nog niet zoveel over het project?

Stuur dan vóór 20 november a.s. een mail naar DOEN@rws.nl en meld je aan voor de Open Dag op 6 december 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdens een dynamische middag in de bouwkeet naast de Nijkerkerbrug gaat het team van NU DOEN graag in gesprek over wat ze geleerd hebben en hoe ze daarmee verder gaan.

Meer informatie over NU DOEN vind je hier.

Gouden Piramide 2018

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur. Inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. Donderdag 27 september 2018 (ov) reikt de minister de Gouden Piramide 2018 uit aan de meest inspirerende opdrachtgever van Nederland.

Meer informatie over de Gouden Piramide vindt u hier.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.