OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

Gezocht: 10 innovatieve, betaalbare en rendabele woningbouwprojecten

Platform31 zoekt succesvolle voorbeelden betaalbare en innovatieve nieuwbouw

Platform31 gaat goede voorbeelden van betaalbare en innovatieve nieuwbouwprojecten in de etalage zetten om kennisuitwisseling te bevorderen. Woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, architecten, adviesbureaus en gemeenten kunnen hiervoor woningbouwprojecten aanmelden die tussen 2015 en 2017 zijn gerealiseerd. De woningen moeten bestemd zijn voor huurders die een huurprijs onder de aftoppingsgrens (rond 600 euro) betalen. De tien uitverkoren projecten krijgen een plek in de handreiking Innovatie in goedkope en rendabele nieuwbouw. Reageren kan tot 1 december 2017. Indienen van projecten kan nog tot 1 december via de website van Platform31

Platform31 wil met dit project goede voorbeelden verzamelen zodat andere corporaties en gemeenten aan de slag kunnen met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten. Daarbij gaat het om het delen en uitbreiden van kennis over vragen als: Welke keuzes zijn gemaakt om te komen tot innovatieve, betaalbare en rendabele projecten? Wie waren daarbij betrokken? Wat was cruciaal voor dit project? Welke lessen zijn geleerd? De industrie biedt tal van technische mogelijkheden voor goed en betaalbaar wonen. Hoe kunnen deze beter worden toegepast? Zijn er andere manieren denkbaar om goedkoper woningen te realiseren? 

Een panel van experts en bewoners beoordeelt de woningen onder meer op kwaliteit, businesscase, de mate van repeteerbaarheid en of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd. Dat gebeurt in de eerste helft van december. Een projectbezoek kan onderdeel zijn van het beoordelingsproces. De tien gehonoreerde projecten krijgen in elk geval een plek in de handreiking als goed voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen. De publicatie hiervan is waarschijnlijk in januari 2018. 

Aedes

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Corporaties kunnen veel geld besparen en risico’s beter beheersen door als opdrachtgever de regie te nemen. De verantwoordelijkheid voor deze regie ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Aedes en VTW hebben in samenwerking met de leerstoel ‘Publiek opdrachtgeverschap in de bouw’ de handreiking ‘Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders’ ontwikkeld om hen hierin te ondersteunen. Op donderdag 15 juni en vrijdag 15 september 2017 organiseren VTW en Aedes bijeenkomsten over het onderwerp. Belangrijkste van de bijeenkomst is het op gang brengen van het dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt en ook te houden. Meer informatie over de bijeenkomst en de handreiking is te vinden via de volgende link hier.

BIM loket

BIM Onderwijsdag

De media staat er vol van: ‘Bouw zit te springen om high tech HBO-ers’. Zo ook BIMmende studenten. De strijd tussen bedrijven om de beste studenten binnen te halen begint vaak al in het derde studiejaar. Ben je als bedrijf aantrekkelijk genoeg om die strijd te winnen? En wat moet je doen in de komende tijd om je aantrekkingskracht op te verbeteren of te behouden. Op 10 oktober vind je hier alle antwoorden op tijdens de BIM Onderwijsdag bij de Jaarbeurs in Utrecht.

Door de dag heen krijg je van onderwijzend Nederland op MBO, HBO en WO niveau alles te horen over hoe zij BIM en virtueel bouwen meegeven aan hun studenten. Bedrijven vertellen over hun praktijkervaring en visie voor BIM naar de toekomst. Er is op de dag veel ruimte voor kennismaking en gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook is deze dag geschikt voor jou als je kennis wilt maken met BIM en de gevolgen voor de business. Als kers op de taart kan je ook kennismaken met de deelnemers van de BIM Studenten Battle en andere BIM studenten. Misschien overtuig je er wel een om bij jou te komen werken of voor een stage. Bekijk www.bimonderwijsdag.nl voor het programma en aanmelden.

Dag van de Omgevingswet

Op donderdag 5 oktober 2017 vindt de zesde Dag van de Omgevingswet plaats. VVM is verantwoordelijk voor de organisatie van dit evenement, welke dit keer plaatsvindt in het Provinciehuis Utrecht. Waar in eerdere jaren het accent vooral lag op de ontwikkeling van het wettelijk stelsel, is deze inmiddels verschoven naar de voorbereidingen op de Omgevingswet bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven. Inschrijven kan voor zowel leden als niet-leden, wel gelden verschillende tarieven. Meer informatie over dit evenement is hier te vinden.

Bert Keyts

In memoriam: Bert Keyts

Voormalig stuurgroeplid Bert Keyts is woensdag 27 september 2017 op 65-jarige leeftijd overleden. Bert was al geruime tijd ziek.

Bert was één van de oprichters van het Opdrachtgeversforum en maakte deel uit van de stuurgroep van 2007 tot 2014. Hij was een gedreven bestuurder met een duidelijke visie op professioneel opdrachtgeverschap in de bouw. Ook na 2014 bleef Bert een ambassadeur van ons gedachtengoed.

Wij zullen een betrokken mens missen en wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.