OGF

Berichten met een Label ‘Roger Mol’

Column Roger Mol

Touwtjes aan elkaar knopen
Een enorme opgave onder forse tijdsdruk. In 2050 moeten we energieneutraal én circulair zijn om zo het noodzakelijke einddoel – CO2-uitstoot naar nul – te realiseren. Dat lijkt nog heel ver weg, maar dat is het niet gezien de omvang van de opgave. Dat betekent dat we met elkaar de schouders eronder moeten zetten.
In Nederland zijn we gestart met diverse initiatieven die een bijdrage gaan leveren aan deze doelstelling. Zo kennen we de Bouwagenda met duurzame doelstellingen, het voornemen tot het oprichten van een innovatiecentrum voor bouw- en techniek, de klimaattafels, en platformen als de Bouwcampus. Bij die laatste kunnen we concreter uitgewerkte innovaties tussen markt en overheid toetsen, die allen bijdragen aan de noodzakelijke opschaling en versnelling. Anders komen we er niet.
Veel touwtjes die verbonden moeten worden. Dat realiseren wij ons als opdrachtgever heel goed. Om gericht met elkaar vooruit te komen en de concrete opgave die er ligt te realiseren. Daarom is mijn persoonlijke doelstelling: verbinden! Hoe zorgen we als Rijksoverheid, markt, kennisinstellingen en bestuurlijke partners dat we ons doel halen? En waar nodig loskomen van ego’s en van ingesleten patronen en werkwijzen die dit belemmeren?
Ik weet dat de werkgroep Circulaire Bouweconomie van het Opdrachtgeversforum werkt vanuit verbinding en zorgt dat opdrachtgevers gezamenlijk gekoppeld worden aan de diverse genoemde initiatieven. Door op basis daarvan samen met de markt daadwerkelijk circulaire uitgangspunten in de concrete projecten te realiseren, knopen we de touwtjes aan elkaar. En komen we daadwerkelijk dichter bij ons einddoel.

Roger Mol

Roger Mol is directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarvoor werkte hij o.m. bij Rijkswaterstaat (RWS) als directeur Inkoop en Contractmanagement. Roger studeerde Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij RWS was hij de aanjager van meer en anders samenwerken met de markt (de marktvisie).  

Het RVB is een grote vastgoedeigenaar (12,4 miljoen m2 bvo gebouwen & 81.000 ha grond). Dit rijksvastgoed wordt ingezet voor de realisatie van rijksdoelen. Een van onze speerpunten is energieneutraal en circulair/grondstoffenbesparend bouwen en beheren. Technische ontwikkelingen, innovatiekracht en nieuwe samenwerkingsvormen zijn hiervoor essentieel.

Ik besef heel goed, dat om dit te realiseren we moeten samenwerken met anderen. Het Opdrachtgeversforum is voor mij een netwerk van krachtige partners uit het publiek opdrachtgeverschap in de bouw. Gezamenlijke inspanning van dit forum op thema’s zoals circulariteit, BIM of de marktvisie heeft invloed en kan de hele bouwketen vooruithelpen. Daar zet ik mij graag voor in.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.