OGF

Berichten met een Label ‘Stuurgroep’

Martiene Branderhorst

Martiene Branderhorst is sinds 2021 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Daarvoor was zij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. Zowel binnen het openbaar bestuur, als in de zorg en het onderwijs, heeft zij verschillende functies vervuld op het gebied van management, toezicht, uitvoering en beleid.
Als nevenfuncties is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en verbonden als research fellow aan de Universiteit Utrecht voor onderzoek naar digitaal leiderschap.

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht, residentie en regeringscentrum. En een stad aan zee. De omgeving waarin we samen met onze bewoners werken aan kleine projecten en grote programma’s om de stad nu en in de toekomst schoon, heel en veilig te houden. Steden moeten daarbij duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden.

Een opgave die we niet alleen waar kunnen maken. Daarom zoeken we actief de samenwerking met onze collega’s van andere publieke opdrachtgevers. En het Opdrachtgeversforum biedt prachtige kansen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Riet Schroven

Riet Schroven is sinds 1 september 2020 directeur Projecten bij ProRail B.V. Daarvoor was Riet hoofd Operatie Onderhoud & Services bij NS en werkte ze onder meer als vicepresident Construction and Maintenance bij VodafoneZiggo. Daar zette zij succesvol een fusie neer tussen verschillende bedrijven en stuurde ze de infrastructuurprojecten aan.

 

ProRail Projecten ontwikkelt en realiseert toonaangevend het spoorsysteem van de toekomst. Dit houdt in dat er jaarlijks een groot aantal projecten wordt uitgevoerd, vernieuwingen en verbetering aan het spoor en aan de stations wordt gerealiseerd. Dit doet ProRail zoveel mogelijk binnen tijd, scope, geld en met oog voor omgeving. Naast het realiseren van projecten, draagt ProRail Projecten zorg voor het beheer van alle, circa 400 stations, van Nederland. Zo dragen we bij aan de mobiliteit van Nederland en aan de missie van ProRail. Dit soort uitdagingen zijn complex en realiseer je nooit alleen, het Opdrachtgeversforum is een van de plekken die we graag gebruiken als een gelegenheid om met andere opdrachtgevers in de bouw van gedachten te wisselen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.