OGF

Berichten met een Label ‘waterschappen’

Ondertekening contract LPO

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen. Op donderdag 22 maart is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek staat onder leiding van dr. ir. Marleen Hermans, en het doel is om mechanismen die passen bij de waterschappen te beschrijven. Deze mechanismen kunnen bijdragen aan een verbeterde, effectievere en efficiëntere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het persbericht van de TU Delft vindt u hier.

 

Foto © Robert van Nimwegen

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.