OGF

test test kalender

Context

Anders samenwerken met de markt

Het roer moet om: Op weg naar een vitale infrasector. Rijkswaterstaat heeft de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en om maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. In 2019 hebben we samen met McKinsey & Company onderzocht of we die taak samen met de markt ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren, is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de …

Media

Video “voor blauw”

Context

Anders samenwerken met de markt

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

Laat een reactie achter

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.