Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeven is een vak en voor professionalisering van opdrachtgeverschap zijn best practices, vak-ontwikkeling, wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek cruciaal. Daarom heeft het Opdrachtgeversforum gekozen voor de oprichting en (co)financiering van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

De leerstoel richt zich op het ontwikkelen van een theoretisch fundament voor het vakgebied, is een plek om (inter)nationale partijen inhoudelijk te verbinden en kennis op een systematische manier te bundelen en te verspreiden via onderwijs en publicaties. De leerstoel focust zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi)publieke spelers met marktpartijen bij het (her)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op de (semi)publieke sector.

Binnen de leerstoel wordt actief samenwerking gezocht met de deelnemende organisaties en met andere organisaties, ook buiten de bouw of publieke sector. Binnen de TU Delft wordt aansluiting gezocht bij de Faculteit Civiele Techniek & Geotechniek en Techniek, Bestuur en Management om de gehele breedte van het vakgebied ‘publiek opdrachtgeverschap’ in bouw en infrastructuur te kunnen bedienen. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met andere universiteiten. 

Klik hier voor de website van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Hieronder een aantal publicaties van de leerstoel.