Diner Pensant 2019

Diner Pensant 2019

Diner Pensant 2019

juni 28, 2023

Transities/Transformaties

Vlakbij de binnenstad van Den Haag wordt de Binckhorst, het gebied van oude en nieuwe industrie, creatieve ondernemers en stadspioniers,  getransformeerd tot een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk voor werken, wonen en recreëren.  Het is een gebied waar veel publieke opdrachtgevers een relatie mee hebben en samenwerken.

Op woensdag 30 oktober had de gemeente Den Haag de eer om gastheer van het jaarlijkse Diner Pensant te zijn. Ilma Merx heette alle opdrachtgevers welkom in haar Den Haag, waar op datzelfde moment de opdrachtnemers het Malieveld bezetten. Na een stadssafari door de Binckhorst kwamen we terug bij Binck Rooftop om ‘aan tafel’ te discussiëren over de rol van publieke opdrachtgevers bij de veelheid aan maatschappelijke opgaven die spelen bij gebiedsontwikkelingen zoals die van de Binckhorst. Belangrijke landelijke transities als verduurzaming, circulariteit en nieuwe energie, verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en water spelen een grote rol. Maar ook moet deze stedelijke transformatie bijdragen aan lokale vraagstukken als voldoende woningvoorraad, werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Hoe kunnen deze ontwikkelingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten?  En welke rol kunnen wij als publieke opdrachtgevers daarbij spelen?

Een verslag van deze bijeenkomst, de presentatie van Eveline Kokx en de folder van de Bincksafari kunt u hieronder downloaden.