OGF

Eelco van Ruiten

Eelco van Ruiten

Mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan verbeteringen in de bouwsector door samen te werken met andere opdrachtgevers!

Inge van den Heuvel-Gotink

Inge van den Heuvel-Gotink

Samen werken aan verandering, vernieuwing en verbetering door organisaties te verbinden en door kennis en ervaringen over publiek opdrachtgeverschap te delen.

Peter Oosterloo

De leefomgeving moet slim en duurzaam worden. Daar moeten we samen aan gaan werken. Dat vraagt creativiteit, enthousiasme en lef.
Marco Hofman

Marco Hofman

Over circulariteit moeten we niet te lang praten, we moeten het gewoon gaan doen.

Koen van der Kroon

Over publiek opdrachtgeverschap kunnen we samen nog veel leren. Ik pak de uitdaging op om partijen te verbinden en kennisdeling te versnellen.
Jerry Lok

Jerry Lok

Als opdrachtgever contant openstaan voor verbetering van mijn rol in het bouwproces waar het opdrachtgeversforum een kennisplatform is van waardevolle ervaringen.

Cees Buijs

Cees Buijs

Als publieke opdrachtgever leggen we de verbinding tussen de wens van de eindgebruiker en de mogelijkheden en vaardigheden van uitvoerende partners. Een belangrijke sleutel tot vernieuwing en een rol die we steeds professioneler willen invullen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.