OGF

Sanne van den Haak

Verandering gaat niet vanzelf maar je kan er wel zelf aan bijdragen. Door gewoon te doen, te beginnen met anderen die enthousiast zijn. Enthousiast over BIM en over de Marktvisie bijvoorbeeld.

Peter Oosterloo

De leefomgeving moet slim en duurzaam worden. Daar moeten we samen aan gaan werken. Dat vraagt creativiteit, enthousiasme en lef.
Marco Hofman

Marco Hofman

Over circulariteit moeten we niet te lang praten, we moeten het gewoon gaan doen.

Koen van der Kroon

Over publiek opdrachtgeverschap kunnen we samen nog veel leren. Ik pak de uitdaging op om partijen te verbinden en kennisdeling te versnellen.
Jerry Lok

Jerry Lok

Als opdrachtgever contant openstaan voor verbetering van mijn rol in het bouwproces waar het opdrachtgeversforum een kennisplatform is van waardevolle ervaringen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.