Jan Theunissen

Jan Theunissen

Jan Theunissen

januari 18, 2021

Onze maatschappelijke opgave vraagt om innovaties en nieuwe manieren van samenwerken. Het is daarvoor essentieel om met andere partijen professional opdrachtgeverschap vorm te geven.

Jan Theunissen