OGF

Posts Tagged ‘Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap’

samenvatting gemeenteonderzoek

Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Vanuit de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft is een gemeenteonderzoek uitgevoerd over de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de G4 – de vier grootste Nederlandse gemeenten –, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Opdrachtgeversforum in de bouw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Jan Veuger, lector (maatschappelijk) vastgoed Hanzehogeschool Groningen, en Jack Amesz van de Gemeente Den Haag.

De samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.

Collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap

20 september 2018 15:00-17:00 uur
Ymere, zaal Hogewey, Jollemanhof 21, 1019 GW A’dam
Sprekers: Prof.Dr.Ir. Marleen Hermans (TU Delft), Bas Kalshoven (Ymere) en Dory Louwerens (Ymere)

Marleen Hermans spreekt tijdens haar Aedes-college op 20 september over vernieuwend opdrachtgeverschap en de mate waarin corporaties op dit moment het opdrachtgeverschap taakvolwassen hebben ingericht. Marleen is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap publiceerde recent de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. De handreiking is hier te downloaden.

Vanuit Ymere zullen twee sprekers aanwezig zijn. Dory Louwerens zal het evenement openen. Vervolgens zal Bas Kalshoven vertellen hoe Ymere zich opstelt als professioneel opdrachtgever en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Tenslotte zal er een debat plaatsvinden onder leiding van Bas en Marleen waarin de opgave van de energietransitie en de wijze waarop corporaties deze opgave als professioneel opdrachtgever aan zouden kunnen pakken centraal staat.

De collegetour richt zich op managers van vastgoed, directie van vastgoed, bestuurders en inkopers (van corporaties). Aanmelden kan via deze link.

Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap

Eerder dit jaar heeft de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt en gaat in op de professionaliteit van de opdrachtgevende rol van corporaties. Niet alleen de huidige staat van professionaliteit is onderzocht, maar ook hoe deze vergroot kan worden.

Aedes is met Hanneke Veldhuis van het Opdrachtgeversforum in de bouw in gesprek gegaan om te ontdekken waarom professioneel opdrachtgeverschap zo belangrijk is. In het interview wordt ingegaan op huidige uitdagingen voor corporaties, wanneer er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap en hoe ver we daadwerkelijk zijn.

Op onze website is de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap te vinden, evenals andere publicaties van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw.

Project Doen

Project DOEN en Publiek Opdrachtgeverschap

In Project DOEN, wat in het voorjaar van 2013 is gelanceerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, wordt voortdurend geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. 

Dit wordt gedaan door te leren in de praktijk, namelijk via het project Nijkerkerbrug. Deze casus wordt gebruikt om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Astrid Potemans is op dit moment een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Zij startte in september vorig jaar met haar promotieonderzoek bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft, met de focus op implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. In dit artikel vertellen Astrid en een student Civiele Techniek over hun ervaringen bij Project DOEN en waarom het zo interessant is voor hun afstudeer- en promotieonderzoek. De kracht van samenwerking, het samenbrengen van verschillende werelden en het feit dat iedereen bij Project DOEN leert, komen naar voren als waardevolle aspecten.

Ondertekening contract LPO

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen. Op donderdag 22 maart is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek staat onder leiding van dr. ir. Marleen Hermans, en het doel is om mechanismen die passen bij de waterschappen te beschrijven. Deze mechanismen kunnen bijdragen aan een verbeterde, effectievere en efficiëntere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het persbericht van de TU Delft vindt u hier.

 

Foto © Robert van Nimwegen

Mag het iets meer zijn?

‘Mag het iets meer zijn?’

Deze intreerede van prof. dr. ir. Marleen Hermans is op 14 november 2014 in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

De intreerede is hier te vinden in het Engels en in het Nederlands.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.