OGF

Mini-symposium ‘het potentieel van het MKB …’

Op vrijdagochtend 16 juni zal er een mini-symposium plaatsvinden waarin het rapport van het onderzoek naar ‘oplossingen voor maatschappelijke opgaven: het potentieel van het MKB ontsluiten’ aan de waterschappen wordt aangeboden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de waterschappen en zal tijdens het symposium worden gepresenteerd. Daarnaast zullen er interactieve parallelsessies plaatsvinden waarin ander onderzoek van de leerstoel wordt gepresenteerd, waaronder onderwerpen als lerende organisaties, samenwerking met de markt voor grote maatschappelijke opgaven, en intern opdrachtgeverschap. Ook zal Lynn Vosman van de TU Twente haar onderzoek naar project-overstijgende inter-organisatorische samenwerking in infrastructuur toelichten.

Dit symposium is niet alleen interessant voor waterschappers, maar voor alle publieke opdrachtgevers en marktpartijen. 

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u terecht op de website van de Unie van Waterschappen. 

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Op 20 juni organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé over de twee-fasen-aanpak bij projecten. 

Doel van de middag is om in een informele setting kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers in de bouwsector. Met ca. 50 geïnteresseerden gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken worden geleid door onze stamgasten uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen. 

Bij een twee-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Deze bijzondere manier van samenwerken met de markt is vooral in de GWW-sector bekend, maar komt ook in de utiliteit en woningbouw voor, soms in iets andere vorm en vaak anders genoemd. Op 20 juni delen we ervaringen en kennis vanuit alle drie de sectoren.

Het programma is als volgt:

14:00   Inloop
14:30   Plenaire opening door Marlotte Koster, Programmadirecteur van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ bij Rijkswaterstaat
15:00   Eerste ronde tafelgesprekken
15:45   Tweede ronde tafelgesprekken
16:30   Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Hieronder kunt u zich aanmelden en meer informatie over de locatie en de thema’s en casussen van de verschillende stamgasten vinden.

Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers. Wij hopen je op 20 juni te begroeten in Utrecht bij de  Social impact Factory in Utrecht. De Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht,  ligt op loopafstand van het centraal station in Utrecht. Het forumcafé zal gehouden worden op de begane grond. Informatie over de locatie en de route is hier te vinden.

Aanmelden voor het forumcafé twee-fasen-aanpak

 

Gesprekstafel 1: De Maastunnel (Gemeente Rotterdam)
De monumentale Maastunnel (1942) is tussen de zomer van 2017 en oktober 2020 gerenoveerd en gerestaureerd. Deze renovatie is als één van de eerste projecten in Nederland aanbesteed en uitgevoerd volgens de twee-fasen-aanpak. Diederik van Zanten (projectmanager gemeente Rotterdam) was als projectmanager betrokken bij deze aanpak en zal met jullie in gesprek gaan over de belangrijkste geleerde lessen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven en hoe dat helpt bij het behalen van de doelstellingen. De Maastunnel is binnen tijd en budget en naar tevredenheid van de stad opgeleverd.

Gesprekstafel 2: De IJsselbruggen (RWS)
De renovatie van de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem is het eerste grote twee-fasen project van Rijkswaterstaat dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Rosalie van Dijk, projectmanager namens de combinatie Savera IJsselbruggen en Koen van der Kroon, projectmanager RWS, delen hun ervaringen van de aanbesteding, de intensieve samenwerking tijdens de eerste fase en de overgang naar de tweede fase. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/12/twee-fasen-project-a12-ijsselbruggen-start-met-renovatie

Gesprekstafel 3: Leerervaringen opdrachtgeverschap bij vroege marktbenadering (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. In opdracht van het HWBP is onderzoek gedaan naar ‘leerervaringen opdrachtgeverschap bij aanbestedingen vroege marktbenadering’. De twee-fasen-aanpak is een vorm van vroege marktbenadering. Chris Klunder en Paul van Dijk – beide Sr. Adviseurs Marktbenadering en Contractmanagement bij de programmadirectie HWBP, zullen de resultaten van het onderzoek toelichten en in gesprek gaan over de aanbevelingen.

Gesprekstafel 4: Samenwerken op basis van vertrouwen: Project DOEN Arnhem (RVB)
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het afgelopen jaar een DBM-aanbesteding voor het Rijkskantoor Stationsplein-West in Arnhem gebaseerd op het DOEN gedachtegoed. In de aanbesteding zijn de ambities voor de thema’s duurzaamheid, circulariteit en monumentenzorg groot. Project DOEN is geen twee-fasen-aanpak, maar wel een aanpak waarbij samenwerken op basis van vertrouwen centraal staat.
Aan deze tafel gaan Lotte Meijers (contract manager RVB) en Tjerk Bultman (senior inkoper aanbesteden en contracten RVB) met jullie in gesprek over de mogelijkheden om samenwerking een head-start te geven tijdens het aanbestedingsproces.
DOEN is een invulling van de marktvisie die o.a. door Rijkswaterstaat in de markt is gezet. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze aanbesteding DOEN binnen haar eigen kaders en richtlijnen vormgegeven. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ligt de nadruk op een duurzaam partnerschap met de markt, de omgeving en de rijks-partners. Meer informatie over het DOEN gedachtegoed: https://projectdoen.nu/gedachtegoed-doen/

Gesprekstafel 5: Vroege marktbenadering en twee-fasen-aanpak bij woningcorporaties (Woonin)
Om te komen tot een ontwerp als basis voor realisatie wordt door woningcorporaties vaak samengewerkt met de markt (opdrachtnemer en/of adviseurs/ketenpartijen) in een bouwteam. Ron Sierink en Arnout Olde gaan graag in gesprek over deze specifieke vorm van vroege samenwerking bij corporaties.
De selectie van de marktpartij(en) vindt plaats na een meervoudige onderhandse aanbesteding (corporaties zijn vooralsnog niet aanbestedingsplichtig), vanuit een zeer vroege fase (Voorlopig Ontwerp of eerder). De ontwerp- en uitwerkingsfase zou gezien kunnen worden als fase 1. De realisatie is dan fase 2, er wordt dan – indien nog steeds passend – verder gewerkt met hetzelfde bouwteam.
Deze strategie biedt de marktpartijen kans hun kennis en ervaring (en ook hun verantwoordelijkheid) in een vroeg stadium in te brengen. Voor corporaties als opdrachtgever biedt het de kans om in fases, van grof naar fijn, regie te hebben en houden over het project en in dat proces verschillende beslismomenten in te bouwen. En om naast (plafond)prijs de marktpartijen uit te dagen op specifieke projectuitdagingen en-risico’s.

De Week van #BeterAanbesteden

Hoe zorgen we dat we als overheden en ondernemers hart voor elkaar hebben, in plaats van hard voor elkaar zijn? Daar draait de week van #Beter Aanbesteden ook dit jaar om, van 27 t/m 31 maart 2023. De eerste kennissessies zijn al gepland. Doe jij ook mee en deel je jouw activiteiten met ons?

Kennissessies en publicaties

Het programma Beter Aanbesteden organiseert in deze week 3 verdiepingssessies over MKB-vriendelijk aanbesteden, Dialoog met de markt en Professioneel contractmanagement. Verder roepen we aanbestedende diensten en ondernemers op om in deze week te laten zien hoe zij de aanbestedingspraktijk voor en met elkaar verbeteren. Bouwend Nederland organiseert deze week bijvoorbeeld haar jaarlijkse Aanbestedingscongres.

Doe mee!

Het programma en aanmelding voor de activiteiten in de Week van #BeterAanbesteden zetten we de komende weken online op pianoo.nl/weekvanba. Wil je zelf in De Week een activiteit organiseren binnen je organisatie of voor ondernemers in je regio, eventueel met een inhoudelijke bijdrage vanuit het programma? Of wil je een publicatie of inspirerend project delen? Laat het de regiomanagers Beter Aanbesteden weten. Wij zullen hier dan de komende tijd aandacht aan besteden en deze onder meer in onze agenda plaatsen.

Programma Beter Aanbesteden

Deze week wordt georganiseerd in het kader van programma Beter Aanbesteden. In 2021 startte dit vierjarige programma als coproductie tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en PIANOo. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.

Online NLCS gebruikersmiddag

Save-the-date: online NLCS Gebruikersmiddag op 16 februari 

DigiGO BIM Loket organiseert donderdag 16 februari 2023 de NLCS Gebruikersmiddag. ‘Een jaarlijks online event, bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaringen van iedereen die met deze standaard werkt’, zegt Aydemir Çetin, voorzitter van de commissie die de NLCS beheert. In deze 3e editie wordt onder andere de toekomstvisie voor deze open BIM-standaard uiteengezet: de doorontwikkeling naar een uitwisselingsstandaard. 

NLCS is en wordt sinds 2007 ontwikkeld door partijen uit de sector, en is uitgegroeid tot dé CAD-standaard voor BV Nederland, vanuit de Nederlandse GWW-sector. 

Programma 
Tijdens de gebruikersmiddag worden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen rond de standaard NLCS, de organisatie van het beheer binnen digiGO BIM Loket, en de ambitie voor de toekomst: het doorontwikkelen van de NLCS standaard naar een uitwisselingsstandaard. Çetin:Want hoe mooi is het als je deze open standaard, die steeds meer wordt omarmd en breder wordt toegepast in de keten van informatie-uitwisseling, straks volledig kunt inzetten in BIM-projecten, in combinatie met andere open standaarden?’  

Naast algemene informatie over de ontwikkeling van de standaard, krijgen diverse softwareleveranciers de ruimte om uit te leggen welke NLCS-applicaties zij bieden. Bovendien zal een nog nader te bepalen gastspreker vertellen over zijn of haar ervaringen. 

Praktische informatie 

  • Datum: donderdag 16 februari
  • Tijd: van 13:00 tot 16:00 uur
  • Locatie: online – inloggegevens ontvang je kort voor het evenement. 
  • Deelname is gratis

Aanmelden kan via Eventbrite: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-nlcs-gebruikersdag-2023-516458941597

Samenwerking in onderhoud en beheer

De Unie van Waterschappen en het HWBP hebben de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft gevraagd om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen in (kleine) repetitieve projecten, hoe deze samenwerking kan worden verbeterd en de rol van het MKB hierbij

Op woensdag 18 januari presenteren Maedeh Molaei en Leonie Koops de resultaten van hun onderzoek op de InfraTech. U bent van harte welkom om 15:00 uur op het Waterschapsplein.

Veiligheid in de Bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Als antwoord daarop hebben Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen zij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

De afgelopen jaren zijn er verbetervoorstellen uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In o.a. 11 leerprojecten zijn deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie over het programma en de resultaten.

Conferentie Veiligheid in de Bouw

Op woensdagmiddag 25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats. Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs presenteren dan hun resultaten van het programma Veiligheid in de Bouw om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik van bouwwerken te vergroten. Ben jij deskundige op het gebied van veiligheid in de bouw? Mail dan naar info@veiligheidindebouw.nu om een uitnodiging te ontvangen.

Over waarden gesproken

Op 13 mei organiseert de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft een mini-symposium over publieke waarden. In 2021 is Lizet Kuitert gepromoveerd met haar onderzoek naar het borgen van publieke waarden in complexe netwerkomgevingen. Publieke opdrachtgevers moeten verschillende waarden borgen, zowel in het samenwerkingsproces met externe partners als binnen hun organisatie. In de steeds complexere opgaves van de bouw, waarbij verschillende publieke, private en maatschappelijke waarden samenkomen, is het borgen van waarden een ware ‘balancing act’.

Na een inleiding van Lizet over haar onderzoek, zal Prof.dr.ir. Marleen Hermans in gesprek gaan over de betekenis van dit onderzoek voor wetenschap en praktijk. Gesprekspartners zijn onder andere prof.dr.ir. Leentje Volker (TU Twente), Ans Rietstra (COO ProRail), Rowie Huijbrechts (TNO) en Meinke Schouten (adviseur duurzaamheid UvW, PIANOo).

Het symposium begint om 15:00 uur in Berlagezaal 1 van de faculteit bouwkunde van de TU Delft. U bent vanaf 14:30 welkom. We sluiten de middag af met een borrel. 

Meer informatie over het symposium is te vinden op deze webpagina. U kunt zich daar ook aanmelden via het menu links.

Forumcafé participatie

Tijdens dit forumcafé gaan we in gesprek over actieve participatie met omwonenden: hoe bereik je de juiste participanten (en wie zijn dat dan), hoe manage je de verwachtingen van omwonenden, kan je participatieprocessen overlaten aan marktpartijen en ‘van last naar lust’: de meerwaarde van participatie.

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de rol van (semi)publieke opdrachtgevers bij (actieve) burger participatie in bouwprocessen. Naast een academische literatuurstudie is er een reeks interviews met vertegenwoordigers van leden van het Opdrachtgeversforum gehouden. Hieruit blijkt dat (semi)publieke opdrachtgevers participatie op zeer verschillende manieren benaderen en incorporeren in de organisatie, afhankelijk van de interne organisatie en het karakter en de context van het project of proces. Tegelijkertijd stellen we een aantal gemeenschappelijke uitdagingen vast, waaronder het stimuleren van betrokkenheid van, en samenwerking met burgers. 
Simone Rots, die dit onderzoek samen met Els Leclercq heeft uitgevoerd, zal een korte inleiding geven over de resultaten van het onderzoek. Aansluitend zal Marijn Rombouts (provincie Noord-Holland) zijn ervaringen delen, waarna we aan tafel in kleine groepen in discussie gaan en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over het forumcafé en aanmelden kan via deze link

Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart zal de zesde editie van de Bewust Veilig-dag door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland georganiseerd worden. Op deze dag zijn er binnen bedrijven diverse initiatieven om medewerkers bewust te maken van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook verschijnt er in aanloop deze dag online een Bewust Veilig-krant op www.bewustbveilig.com. Verder zullen er Bewust-Veilig-games zijn waar spelers hun kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moeten inzetten. 

Het doel van deze dag is iedereen aan het einde van de dag gezond en veilig thuis krijgen. Deze dag is daarom ook niet alleen voorbehouden vaan leden van de organiserende brancheorganisatie maar iedereen kan mee doen!

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Webinar ‘de circulaire transitie’

Op 19 juli organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum, samen met de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft, een Webinar over de circulaire transitie in de bouwsector.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, gepresenteerd in september 2016, zet uiteen hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouwsector is in dit programma als één van de vijf prioriteiten genoemd. Voor de bouwsector is een set strategische doelstellingen opgesteld:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Voor het behalen van deze doelen is een transitie in de bouwsector nodig. Publieke opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, vooral in pilotprojecten. De vraag is of dat voldoende is om de benodigde transitie voor elkaar te krijgen.

Vincent Gruis, professor of Housing Management en voorzitter van het transitieteam circulaire economie, zal een kort ingaan op de rol van publieke opdrachtgevers bij de circulaire transitie waarna Alexander Bletsis, adviseur innovatie van de Provincie Noord-Holland, in gesprek gaat met Hanneke van der Heijden, strategisch adviseur circulair van de gemeente Rotterdam en Katja Nelissen, beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie bij ProRail.

Lees hier een interview met Vincent Gruis over zijn nieuwe rol als voorzitter van het tranisitieteam.

Samen proberen we de vraag te beantwoorden wat publieke opdrachtgevers kunnen of moeten doen om de doelen van 2030 en 2050 te behalen. En wat betekent dat voor publieke organisaties?

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.