Veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw Veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw

Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke Bouwend Nederland, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld dat structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector vergroot. 

De veiligheidscoalitie heeft tussen 2019 en 2023 gezamenlijk gewerkt aan het programma Veiligheid in de bouw met als doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten.

Als veiligheidscoalitie willen we afrekenen met de uitspraak dat er in de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren. Wij nemen onze verantwoordelijkheid! Om te zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden, voeren we het programma Veiligheid in de Bouw uit.

In het programma hebben we verbeteracties uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In leerprojecten worden deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Drie werkgroepen deelden hun resultaten op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen op een conferentie in januari 2023. Hieronder vindt u de drie eindrapporten van de werkgroepen.

Meer informatie over het programma Veiligheid in de Bouw vindt u hier