Ambassadors of Change

Ambassadors of Change Ambassadors of Change

Ambassadors of Change

In 2015 is besloten om een tweede kring rondom de stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in te stellen: de Ambassadors of Change. De Ambassadors of Change zijn als tweede kring van het Opdrachtgeversforum van belang om het gedachtengoed van het Opdrachtgeversforum actief uit te dragen en zo bij te dragen aan kennisverspreiding en professionaliteit bij (semi)publieke opdrachtgevers.

Deze groep van jonge en/of fris denkende doeners uit de gelederen van het forum geven de activiteiten van het Opdrachtgeversforum handen en voeten. Door het inzetten van hun netwerk, in de eigen organisatie en daarbuiten, wordt een verbinding tussen kennis en maatschappelijke opgaven gemaakt. Er wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle deelsectoren waardoor het netwerk wordt uitgebreid en verschillende netwerken met elkaar worden verbonden. De Ambassadors organiseren laagdrempelige activiteiten voor een bredere groep rondom actuele thema’s.

De Ambassadors of Change zijn in principe zelfsturend. Zij komen maandelijks bij elkaar om hun activiteiten vorm te geven en van gedachten te wisselen. Elke stuurgroepvergadering schuift een Ambassador aan om de stuurgroep alert te houden en te inspireren. Ze geven energie door onconventioneel denk en doe werk.