OGF

Posts Tagged ‘nieuws’

dag van de bouw

Dag van de Bouw 2019

Op zaterdag 15 juni is het weer zo ver: de Dag van Bouw 2019. Opnieuw zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Tijdens de Dag van de Bouw kan het publiek maar liefst 143 opengestelde projecten bezoeken, variërend van zorginstellingen tot sluizen, van renovatiewerk tot de aanleg van rivierlandschappen, en dat van Groningen tot in Limburg.

Meer informatie vindt u hier.

DigiDealGO ondertekening

Ondertekening DigiDealGO

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ op 11 april 2019 is de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) door ruim dertig partijen ondertekend. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector.

Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.’

De DigiDealGO is een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.

De DigiDealGO gaat onder meer met afspraken over standaarden het uitwisselen van data in de keten mogelijk maken. Aan de hand hiervan kunnen initiatieven worden ontwikkeld door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken.

Meer informatie vindt u hier

Bouwcampus

Werkconferentie De Bouwcampus

Op 16 april 2019 organiseert De Bouwcampus een werkconferentie, speciaal voor zijn partners. Het onderwerp dat centraal staat, is samenwerking tussen aanbieders van innovatieve oplossingen en (potentiële) kopers of opdrachtgevers. Kan dit de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatie stimuleren? PIANOo, de Provincie Noord-Holland en het Netwerk Conceptueel Bouwen schetsen de theorie en geven voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan ervaringsdeskundigen en partners van De Bouwcampus met dit vraagstuk aan de slag. 

Meer informatie vindt u hier.

Nynke Sijtsma

Nynke Sijtsma nieuwe directeur De Bouwcampus

De Bouwcampus gaat een nieuwe fase in. Begin dit jaar is een nieuw en compact bestuur aangetreden dat een duidelijke focus benoemde op drie inhoudelijke onderwerpen binnen de bouwsector: vervanging en renovatie van infrastructuur, verduurzaming gebouwen en de omgeving en herinrichting stedelijke ondergrond. Nynke Sijtsma volgt op 1 juni Laurens Schrijnen op, die 1,5 jaar interim-directeur van De Bouwcampus was. 

Meer infromatie vindt u hier

TU Delft PMI

Internationaal Project Management Congres

De Technische Universiteit Delft en PMI (Project Management Institute, Netherlands Chapter) organiseren op 11 en 12 april 2019 een internationaal Project Management Congres met als thema “ADAPT or DIE”, Research meets Practice: towards Project Management 3.0.

Dit unieke samenwerkingsverband van zes faculteiten van de TU Delft en PMI Netherlands staat garant voor een congresprogramma dat actuele wetenschappelijke inzichten en professionele praktijkexpertise verbindt én verrijkt. Bruggen slaan tussen de werelden van wetenschap en praktijk: daar draait het om.

Het congresthema vindt zijn weerslag in de congresformule die anders is dan anders: onderzoekers en praktijkexperts presenteren gezamenlijk hun best practices, aan discussietafels wordt gezocht naar dwarsverbanden en kruisbestuiving, in workshops en posterpresentaties komen ook de nieuwe generaties onderzoekers en professionals aan het woord, en uiteraard zijn er talrijke meet & greet opportunities in het centrale congrescafé.

Kijk voor meer informatie op de website

Leernetwerken Bouw (B&U) en GWW-sector

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren in 2019 weer leernetwerken over circulair en klimaatneutraal inkopen voor opdrachtgevers in de Bouw (B&U) of GWW-sector. In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen en hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen. Het programma is interactief. In vier dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. Eén van de ideeën is om met uw eigen casus te werken aan een circulaire en klimaatneutrale aanbestedingsleidraad.

Tijdens het programma wordt in de ochtenden ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In het sectorspecifieke middagprogramma wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de GWW of bouw (B&U) . Per bijeenkomst worden concrete handvatten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Ambities vaststellen en delen;
  • Samenwerking bij de aanbesteding;
  • Best practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
  • Het meten en beoordelen van circulariteit;
  • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Ook zal er nog een persoonlijke intake plaatsvinden. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Meer informatie over het leernetwerk Bouw (B&U) en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Meer informatie over het leernetwerk GWW en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Bouwcampus

Bouwsector Brede Jongerenbijeenkomst

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, jong NLingenieurs, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Op deze avond is gezocht naar het nut, de noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

De initiatiefnemers van de avond, waaronder Peter Oosterloo van de Ambassadors of Change, hebben behoefte aan een betere en meer integrale en multidisciplinaire samenwerking rondom de grote maatschappelijke opgaven. Ze wilden graag ontdekken hoe de aanwezige jong bestuurders hier tegenaan kijken. De jongeren zijn in groepen uiteen gegaan, om met elkaar het gesprek aan te gaan over nut, noodzaak en vorm voor een breed jongerennetwerk.

De groepen laten veel energie zien en blijken veelal op één lijn te zitten. Er is behoefte aan meer samenwerking, vooral voor het verder brengen van goede ideeën. Hiervoor is het ook belangrijk om elkaar te leren kennen, waarvoor deze avond dus ook al zeer geschikt was.
Jong Bouwend Nederland, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change en jong NLingenieurs gaan door met een vervolg op deze bijeenkomst op 29 januari. Wie doet er mee? Mail naar info@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. Lees het uitgebreide verslag op website van de Bouwcampus.

Rijksoverheid ondersteunt overheden bij duurzaam inkopen

Vanaf 14 tot 18 januari vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens dit evenement maakte de Rijksoverheid bekend hoe ze in 2019 van plan is ondersteuning te bieden aan kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing. Er was al bekend dat de Rijksoverheid in totaal 7.5 miljoen euro investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen, en nu is ook duidelijk hoe dit geld besteed zal worden. Voor de gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties zijn verschillende regelingen opgesteld.
Het is belangrijk om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te ondersteunen. Als de gehele inkoop van overheden, 73 miljard euro, namelijk ingezet wordt voor klimaatneutrale en circulaire oplossingen, kan in totaal één Megaton CO2 bespaard worden.
De Rijksoverheid zal investeren in projectondersteuning, bijeenkomsten, tools, impactmeting en het opzetten van internationale samenwerkingen. De activiteiten volgen de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018 op.

De leernetwerken zijn een voorbeeld van een investering van de Rijksoverheid. In 2019 zullen 10 leernetwerken georganiseerd worden, die zich richten op klimaatneutraal en circulair inkopen. In deze reeks bijeenkomsten staat het leren van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. De leernetwerken richten zich op inkoopcategorieën waarbinnen nog veel CO2- en grondstofbesparing mogelijk is, waaronder bijvoorbeeld de bouw, GWW en energie. De leernetwerken zullen openbaar toegankelijk zijn en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het publieke inkoopproces, zoals opdrachtgevers, projectleiders, inkopers en beleidsmedewerkers.

Zie hier ook het uitgebreide artikel op de website van PIANOo.

clinic real estate

The Clinic Real Estate of the Next Generation 2019

Op 14 februari organiseert het Radboud UMC in samenwerking met Congress und Presse en Drees & Sommer het congres Clinic Real Estate of the Next Generation 2019. Het congres vindt plaats bij het Radboud medisch centrum in Nijmegen, en het doel is om professionals uit de bouw en uit de zorg bij elkaar te brengen.

Het programma omvat keynotes over smart hospitals, bricks, bytes and behavior en hoe de ziekenhuisomgeving kan bijdragen aan herstel van patiënten. Er zullen daarnaast rondleidingen over de campus zijn, evenals workshops en presentaties.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Foto: © Clinic Real Estate

Diner Pensant 2018

Diner Pensant: Verjongen – Vernieuwen – Verduurzamen

De periode is aangebroken dat het einde van de levensduur van vele kunst- en bouwwerken nadert. Bijna alle 40 tot 50 jaar oude objecten moeten de komende jaren worden verjongd, vernieuwd en verduurzaamd. De complexiteit en omvang van deze opgave vraagt om proces- en productinnovaties op korte termijn. Op woensdag 31 oktober had Rijkswaterstaat de eer om gastheer van het jaarlijks Diner Pensant te zijn. In het inspirerende Madurodam is er een middag en avond besteed aan dit thema en de rol van de opdrachtgever hierin.

Madurodam is sinds de opening in 1952 meer dan een themapark: Madurodam inspireert de wereld met het beste van Nederland. Op deze bijzondere locatie werd tijdens een denktocht uitleg gegeven bij acht projecten die gerenoveerd of vervangen worden of waarbij duurzaamheid een rol speelt. De burgemeester van Madurodam vertelde dat Madurodam het goede voorbeeld geeft: verjongen is altijd nodig om een aantrekkelijk park te blijven en Madurodam is met enkel elektrische vervoersmiddelen, zonnepanelen en windmolens de duurzaamste gemeente van Nederland.

Aan het eind van de middag is het tijd voor actie.  Voor één middag treedt Michèle Blom, directeur-generaalRijkswaterstaat, weer in haar oude rol als DG Straffen en Beschermen en sluit zij de 120 gasten op in de escape room. Hier geldt maar één regel: samenwerken, creativiteit en innovatie zijn de sleutels naar succes! 

Een bijzonder (beeld)verslag van deze dag kunt u hier downloaden, meer foto’s zijn hier te bekijken.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.